logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Ośrodek szkoleniowy w protezoplastyce stawów działa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. To jedno z niewielu miejsc w kraju, gdzie lekarze mogą nieodpłatnie, nauczyć się nowoczesnych metod operacyjnych w dziedzinie ortopedii. Zespół Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej WSzZ zaprasza na szkolenia wszystkich zainteresowanych medyków.

Doktor nauk medycznych Paweł Skowronek – kierownik kliniki informuje, że Szpital Zespolony w Kiecach został w tym roku oficjalnie ośrodkiem szkoleniowym technik miniinwazyjnych w protezoplastyce stawów i podpisał szereg międzynarodowych oraz krajowych umów dających możliwość organizowania kursów dla lekarzy ortopedów. W Kielcach mogą oni nauczyć się miniinwazyjnych  technik operacyjnych w protezoplastyce stawu biodrowego.

Zespół pracujący w kieleckim szpitalu przeszkolił już około 250 lekarzy z Polski i Europy.

Uczestnicy kursów mogą bezpośrednio oglądać nawet kilka zabiegów dziennie. Otrzymują również informacje teoretyczne i multimedialne. Szkoleniami są szczególnie zainteresowani chirurdzy już wykonujący protezoplastyki, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat nowych metod oraz poprawić jakość i wskaźniki ekonomiczne w swoich oddziałach.

Klinika Ortopedii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach jest miejscem, gdzie obecnie ponad 98% protezoplastyk jest wykonywanych wyłącznie za pomocą technik miniinwazyjnych.
– Właściwie jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym takie zabiegi wykonywane są standardowo – informuje  Paweł Skowronek.

Jak tłumaczy, techniki miniinwazyjne są korzystne zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarzy. Mniejsze uszkodzenie tkanek powoduje, że chory krócej przebywa w szpitalu, a jego rehabilitacja jest szybsza i efektywniejsza, zwłaszcza w pierwszych tygodniach po zabiegu. Czas operacji jest krótszy, a więc i narażenie na różne czynniki okołooperacyjne jest mniejsze.

W tym roku, w Klinice Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Zespolonego w Kielcach przeprowadzono ponad 350 zabiegów technikami miniinwazyjnymi.

abiegów technikami miniinwazyjnymi.

Skip to content