Klinika Położnictwa i Ginekologii

Klinika Położnictwa i Ginekologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym  jest 80-łózkowym, pełnoprofilowym ośrodkiem o III stopniu referencyjności z zakresu położnictwa i ginekologii. Współpracujemy z lekarzami różnych specjalizacji: diabetologiem, internistą, anestezjologiem, nefrologiem, kardiologiem, dermatologiem, pulmonologiem, rehabilitantem, fizjoterapeutą, psychologiem i psychiatrą. W klinice znajduje się informacja o możliwości skorzystania z opieki duszpasterskiej wielu wyznań.
Informacji o stanie zdrowia pacjentek – osobie wskazanej przez pacjentkę udziela Kierownik kliniki lub lekarz dyżurny.
Klinika Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach jako jeden z kilku ośrodków w Polsce Certyfikat Akredytacyjny przyznany przez European Board and College of Obstetrics and Gynaecology. Dokument potwierdza wysoki, europejski standard i jakość leczenia oraz szkolenia podyplomowego. W praktyce EBCOG oznacza, że lekarze z Unii Europejskiej mają możliwość odbywania w WSzZ staży specjalizacyjnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

KGiP 6 KGiP 5

W skład Kliniki Położnictwa i Ginekologii wchodzi:

Sala Porodowa:
Opiekę nad pacjentkami rodzącymi sprawują położne, wyspecjalizowane w prowadzeniu samodzielnej opieki na fizjologicznie rodzącą kobietą we współpracy z zespołem lekarskim. Ich celem jest zapewnienie komfortu i maksymalnego bezpieczeństwa pacjentkom i noworodkom. Jako ośrodek III stopnia referencyjności zapewniamy wysokiej jakości opiekę medyczną także tym kobietom, których ciąża i poród nie przebiegają fizjologicznie i wymagają indywidualnego specjalistycznego podejścia do ciąży i porodu. W klinice istnieje możliwość porodu w znieczuleniu zewnątrzoponowym, po uprzednim zakwalifikowaniu pacjentki przez lekarza anestezjologa. Do dyspozycji pacjentek jest sala porodów rodzinnych, gdzie podczas porodu rodząca może przebywać z osobą towarzyszącą.

KGiP 3 KGiP 4

Położnictwo:
W salach dwu i trzyosobowych pacjentki po porodzie przebywają wspólnie ze swoimi dziećmi. Każda sala posiada stanowisko do pielęgnacji noworodka. Wyspecjalizowany personel czuwa nad prawidłowym przebiegiem połogu u matki i okresem adaptacyjnym u noworodka oraz aktywnie pomaga w karmieniu, w opiece i pielęgnacji dzieci. Oddział promuje karmienie naturalne i tworzy warunki, by od pierwszych chwil życia dziecko było karmione wyłącznie piersią. Matki przebywające z noworodkiem powyżej siedmiu dób, są zobowiązane do uiszczenia opłaty za pobyt w szpitalu.

Patologia Ciąży:
Oddział, w którym przebywają pacjentki przyjęte do szpitala z powodu różnych chorób, dolegliwości lub komplikacji związanych z ciążą. Oddział posiada III, najwyższy stopień referencyjności i zajmuje się leczeniem najtrudniejszych przypadków w województwie. Hospitalizujemy ciężarne z zagrażającym porodem przedwczesnym, ciążą powikłaną np. nadciśnieniem tętniczym, cholestazą, cukrzycą ciężarnych, łożyskiem przodującym jak również ciężarne leczone kardiologicznie, nefrologicznie. Dysponujemy najnowszymi aparatami KTG i USG, a także systemem ciągłego, całodobowego monitoringu kardiotokograficznego.

Ginekologia z salą operacyjną, pododdziałem endokrynologii ginekologicznej i medycyny rozrodu:
W oddziale zajmujemy się pacjentkami, które wymagają diagnostyki i leczenia schorzeń narządu rodnego oraz z ciążą zagrożoną w pierwszych miesiącach jej trwania. Dysponujemy wysokiej klasy sprzętem diagnostycznym, operacyjnym i anestezjologicznym. Zabiegi wykonujemy metodą laparoskopową i konwencjonalną.

Przy Klinice działa szkoła Rodzenia i Poradnia ginekologiczno-położnicza.
Przy klinice działa jedyna w województwie świętokrzyskim Pracownia Diagnostyki Prenatalnej i Echokardiografii Płodowej, jest realizowany rządowy „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020”.

Kierownik Kliniki: dr n. med. Grzegorz Świercz – specjalista położnictwa i ginekologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
Z-ca Kierownika: dr n. med. Grzegorz Wydrzyński – specjalista położnictwa i ginekologii
Z-ca Kierownika: dr n. med. Wojciech Piwoński – specjalista położnictwa i ginekologii

Asystenci:
dr n. med. Piotr Niziurski – specjalista położnictwa i ginekologii
dr n. med. Olga Adamczyk-Gruszka – specjalista położnictwa i ginekologii
dr n. med. Grzegorz Piasek – specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Ewa Szczurkowska-Mirecka – specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Marta Stanisławska – specjalista położnictwa i ginekologii oraz perinatologii
lek. med. Mariusz Malmur – specjalista położnictwa i ginekologii oraz perinatologii
lek. med. Anna Zmelonek-Znamirowska – specjalista położnictwa i ginekologii oraz perinatologii
dr n. med. Justyna Płusajska – specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Agnieszka Szymanek – specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Adrian Swat – specjalista położnictwa i ginekologii oraz perinatologii
lek. med. Paweł Zielonko – specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Karol Szwabowicz – specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Jakub Kowalski – specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Daniel Wolder – specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Tomasz Domański – specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Jakub Młodawski – specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Michał Skuza – specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Katarzyna Zacharska – lekarz rezydent
lek. med. Justyna Armańska – lekarz rezydent
lek. med. Magdalena Zalega – lekarz rezydent
lek. med. Jakub Kabza – lekarz rezydent

Pielęgniarka Koordynująca Położnictwa i Ginekologii: mgr Z. Aleksandra Głuszek
Z-ca Pielęgniarki Koordynującej: mgr Maria Młodawska
Pielęgniarka Koordynująca Sali Porodowej: specjalistka Zofia Otwinowska

Całodobową opiekę nad pacjentkami sprawuje 56 położnych pracujących w systemie dwuzmianowym, w tym 3 specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa poł-gin, 4 położne z kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego, 9 położnych z kursem w dziedzinie instrumentacji operacyjnej, 25 położnych posiada wyższe wykształcenie położnicze.

Personel Kliniki pracuje zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu standardami i procedurami. Zna i przestrzega Prawa Pacjenta. Prowadzi edukację pacjentek z zakresu samopielęgnacji i samoopieki. Stale podnosi kwalifikacje. Dokumentuje wykonane działania w formie pisemnej i elektronicznej.

Diagnostyka patologii endometrium:  zmiany podejrzane w obrazie USG lub nieprawidłowe krwawienia maciczne wymagająabrazji diagnostycznej lub biopsji aspiracyjnej, które polegają na pobraniu materiału z jamy macicy do diagnostyki histopatologicznej.
Zabiegi diagnostyczne i lecznicze szyjki macicy: zmiany na szyjce macicy takie jak nieprawidłowa grupa cytologiczna lub zmiany dysplastyczne wymagają dalszej diagnostyki, która polega na ocenie pod kolposkopem szyjki macicy i/lub pobraniu materiału do badania histopatologicznego. Leczenie polega na usunięciu zmian pętlą elektryczną (LEEP) lub amputacji szyjki macicy metodą Sturmdorfa.
Histeroskopia: wprowadzenie przez pochwę do jamy macicy kamery i obejrzenie wnętrza macicy oraz ewentualne usunięcie zmian takich jak: polip, mięśniak podśluzówkowy, nieprawidłowe endometrium,  przegrody,  zrosty.
Operacje ginekologiczne metodą laparoskopową lub klasyczną: całkowite usunięcie macicy, wycięcie nadpochwowe trzonu macicy, usunięcie guzów przydatków, wyłuszczenie mięśniaków macicy , usunięcie ciąży pozamacicznej.
Laparoskopowa diagnostyka niepłodności: ocena narządu rodnego oraz drożności jajowodów przez małe nacięcie skóry brzucha za pomocą laparoskopu
Operacje naprawcze obniżenia narządu rodnego: leczenie operacyjne polegające na chirurgicznej korekcie obniżenia ścian pochwy i macicy z ewentualnym usunięciem szyjki lub macicy. Zabieg najczęściej przeprowadzany z użyciem siatek syntetycznych, które mają na celu podwieszenie obniżonego  narządu dla uzyskania najlepszego efektu.
Diagnostyka i leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu: diagnostyka oparta jest na badaniu urodynamicznym, które wykonujemy w naszej pracowni. Leczenie operacyjne polega na małym nacięciu przedniej ściany pochwy i założeniu syntetycznej taśmy podpierającej cewkę moczową (TOT lub TVT).
Operacje z zakresu onkologii ginekologicznej: operacje nowotworów szyjki macicy, trzonu macicy i jajników.
Diagnostyka prenatalna: nieinwazyjne i inwazyjne badania mające na celu wykrycie wad u płodu.

Odwiedziny odbywają się zgodnie z Regulaminem Odwiedzin Pacjentek.