Klinika Okulistyki

Klinika Okulistyki przyjmuje chorych ze schorzeniami narządu wzroku wymagających leczenia operacyjnego oraz zachowawczego.
Klinika posiada 19 łóżek w tym 7 jednodniowych

Lekarze Kliniki świadczą konsultacje w zakresie okulistyki dla chorych z innych oddziałów klinicznych szpitala oraz innych placówek ochrony zdrowia z terenu Województwa Świętokrzyskiego.

W strukturze kliniki mieści się:
– sala operacyjna;
– pracownia laserowa;
– pracownia angiografii fluorescencyjnej.

Klinika Okulistyki pełni całodobowy dyżur w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Zespół pracowników Kliniki Okulistyki pracuje w oparciu o zakres obowiązków grup zawodowych, Regulamin Kliniki i Regulamin Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Kartę Praw Pacjenta i Zarządzenia Wewnętrzne Dyrekcji Szpitala, Procedury i Standardy Medyczne, Instrukcje jak również Procedury Systemowe.

Klinika Okulistyki prowadzi program lekowy leczenia zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem – AMD

Telefony:
Sekretariat: 41 3671 440

Pielęgniarka Koordynująca: 41 3671 421

Gabinet lekarski: 41 3671 431

Dyżurka pielęgniarek: 41 3671 430

Gabinet zabiegowy: 41 3671 232

Gabinet AMD: 41 3033 454

Gabinet kwalifikacji i kontroli zaćmy: 41 3033 554

 

Adres:
ul. Grunwaldza 45
25-736 Kielce

Kierownik Kliniki: lek. med. Michał Biskup – specjalista chorób oczu

Z-ca Kierownika Kliniki: lek. med. Iwona Namirska-Zigouras – specjalista chorób oczu

St. Asystenci:

dr n. med. Magdalena Kal – specjalista chorób oczu

dr n. med. Joanna Roskal-Wałek – specjalista chorób oczu
lek. med. Magdalena Szymańska-Rybka – specjalista chorób oczu
lek. med. Aleksandra Stypuła-Wypchło – specjalista chorób oczu
lek. med. Anna Walczyk – specjalista chorób oczu

lek. med. Magdalena Szarecka – specjalista chorób oczu

lek. med. Tomasz Wiatr – specjalista chorób oczu

lek.med. Elżbieta Fitas – Sidło

Rezydenci:
lek. med. Elżbieta Jędraszak
lek. med. Dorota Szcześniak
lek. med. Ewelina Świergal
lek. med. Anna Cugowska

lek. med. Bernadetta Płatkowska – Adamska

lek.med. Katarzyna Maciejska

lek. med. Michał Będkowski

lek. med. Jacek Sidło

lek.med. Michał Bidas

 

Personel pielęgniarski:
Pielęgniarka Koordynująca: mgr Monika Wójcik
Pielęgniarki:
– 9 pielęgniarek odcinkowych
– 11 pielęgniarek operacyjnych

Sekretarka medyczna:

Dominika Kocoń
Wioletta Krzyżyk- Wróblewska

Ilona Grosicka

Monika Sękowska

Zakres świadczonych usług przez Klinikę Okulistyki:

– chirurgia zaćmy;
– chirurgia jaskry;

– chirurgia powieki i spojówek;
– leczenie chirurgiczne urazów gałki ocznej i aparatu ochronnego oka;
– leczenie zachowawcze;
– terapia anty VEGF (zastrzyki doszklistkowe);
– zabiegi z zakresu chirurgii witreo-retinalnej;

– chirurgia dróg łowych.

 

Pracownia laserowa:

–  zaćma wtórna;
–  retinopatia cukrzycowa i inne postacie retinopatii niedokrwiennych;
– zabezpieczenie przedarć siatkówki;
– irydotomia laserowa;

– SLT;

– trabekuloplastyka.

 

Pracownia diagnostyczna:
Badania wykonywane są dla potrzeb kliniki i poradni przyszpitalnej
– USG;
– OCT;
– mikroskop lustrzany;
– pracownia angiografii fluoresceinowej;
– fundus kamera.