Klinika Neurologii

Świętokrzyskie Centrum Neurologii

 

Struktura organizacyjna:
– Klinika Neurologii – 29 łóżek
– Oddział Leczenia Udarów Mózgu – 50 łóżek w tym 8 łóżek w Sali Intensywnego nadzoru Neurologicznego i 10 stanowisk do monitorowania funkcji życiowych chorych
– Odział Rehabilitacji Neurologicznej – 27 łóżek
– Izba Przyjęć Kliniki Neurologii – 6 łóżek
– Pracownie:
– Gabinet Leczenia Stwardnienia Rozsianego
– Pracownia Elektroencefalografii (EEG) i Wideo Elektroencefalografii
– Pracownia Elektromiografii (EMG i ENG)
– Pracownia Potencjałów Wywołanych (PW)

 

Adres:
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

 

Telefon:
Sekretariat Kliniki Neurologii: (41) 36-71-577
Izba Przyjęć: (41) 36-71-222
Rejestracja EMG: (41) 367-13-53, (41) 367-13-51

 

Kierownik: dr n. med. Anita Rosołowska – specjalista neurolog
Z-ca Kierownika: dr n. med. Remigiusz Czernecki – specjalista neurolog
Z-ca Kierownika: lek. med. Edyta Brelak – specjalista neurolog
Z-ca Kierownika: lek. med. Justyna Sieczka – specjalista neurologii i rehabilitacji
Pielęgniarka Koordynująca: mgr Beata Wysocka
Z-ca Pielęgniarki Koordynującej: mgr Małgorzata Kasztelewicz
Z-ca Pielęgniarki Koordynującej: mgr Anna Galus
Kierownik zespołu techników medycznych: dr n. med. Elżbieta Nowak

 

Lekarze:
– specjaliści neurolodzy – 10 osób
– neurolodzy w trakcie specjalizacji – 9 osób
– specjalista neurologii i rehabilitacji – 1 osoba
– specjalista rehabilitacji – 1 osoba
– specjalista internista – 1 osoba
– specjalista anestezjolog – 1 osoba
– kardiolog w trakcie specjalizacji – 1 osoba
– koordynator transplantacyjny – 1 osoba

 

Pozostały personel:
– pielęgniarki –  60 osób w tym 41 osób z wykształceniem wyższym ( 20 osób z licencjatami, 21 osób z tytułem magistra w tym 2 osoby w trakcie studiów uzupełniających magisterskich), 2 osoby ze specjalizacją neurologiczną, 1 osoba ze specjalizacją anestezjologiczną, 2 osoby w trakcie specjalizacji
– psycholodzy – 5 osób
– logopedzi – 3 osoby
– fizjoterapeuci – 25 osób
– terapeuci zajęciowi – 2 osoby
– technicy elektrofizjologii – 3 osoby

 

Działalność:
– diagnostyka i leczenie pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego
– leczenie immunomodulujące stwardnienia rozsianego – I i II linia
– leczenie toksyną otulinową dystonii ogniskowych
– realizacja projektu „ Wzrost konkurencyjności i transfer nowoczesnej technologii poprzez zakup wyposażenia Oddziału neurologii Wojewódzkiego szpitala Zespolonego w Kielcach” współfinansowanego ze środków funduszy unijnych
– leczenie trombolityczne udarów niedokrwiennych mózgu – obecnie ośrodek znajduje się na drugim miejscu w Polsce pod względem ilości pacjentów leczonych tą metodą
– leczenie trombectomią udarów niedokrwiennych mózgu – procedura szpitalna wdrożona w 2014 roku
– leczenie przetoczeniami Ig w chorobach neurologicznych (nowo wchodzący program)

 

Współpraca z innymi oddziałami klinicznymi, szczególnie z Zakładem Radiologii, Kliniką neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa, kliniką Chirurgii Naczyniowej zapewnia pełną i kompleksową diagnostykę oraz leczenie pacjentów z wykorzystaniem najnowszej aparatury diagnostycznej – badania tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badań angiograficznych, badań neurofizjologicznych oraz najnowocześniejszych metod leczenia.

 

W ramach Oddziału leczenia udarów mózgu zapewniamy pacjentom z nagłymi zachorowaniami udarowymi szybką diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację, terapię psychologiczną i logopedyczną oraz profesjonalną opiekę lekarską.

 

Rehabilitacja pacjentów Świętokrzyskiego Centrum Neurologii obejmuje ostrą i przewlekłą rehabilitację pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów po udarach mózgu, odbywa się z wykorzystaniem fizjoterapii: laseroterapii, magnetostymulacjii, krioterapii, elektroterapii, ultradźwięków, masażu leczniczego, ciepłolecznictwa, PNF, NDT Bobath, Mulligan Concept, Cyriax OMT, kinesiotyping, kompleksowej terapii obrzęków wg Asdonika, ćwiczeń Mckenziego, Ackermana, Kinetic Control, Yumeiho, neuromobilizacji wg Butlera, Kaltenborn-Evjenth’a.