Kliniczny Oddział Choróób Wewnętrznych

Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych jest pełno-profilowym oddziałem klinicznym prowadzącym diagnostykę i leczenie schorzeń internistycznych.

 

Adres:
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

 

Telefony:
Kierownik / sekretariat (41) 36 71 423
pokój lekarski (41) 36 71 312
dyżurka pielęgniarek (41) 36 71 522

 

Klinika pełni całodobowy ostry dyżur internistyczny dla SOR szpitala w parzyste dni miesiąca. W Klinice znajduje się 28 łóżek na 9 salach chorych (2, 3 i 4-osobowych) z pełnym węzłem sanitarnym.

 

Klinika prowadzi szkolenie specjalizacyjne dla lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych (9 miejsc szkoleniowych) oraz diabetologii (3 miejsca szkoleniowe). W Klinice prowadzona jest także dydaktyka dla studentów kierunków lekarskiego, pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego.

 

Lekarze Kliniki udzielają porad i konsultacji w przyszpitalnej Poradni Diabetologicznej.

 

Kierownik: Dr n. med. Magdalena Dolecka – Ślusarczyk
Z-ca Kierownika: Lek. Anna Chmura

Z-ca Kierownika: Lek. Małgorzata Głogowska – Sadłocha

Pielęgniarka Koordynująca: mgr Bożena Czyż
Z-ca Pielęgniarki Koordynującej: mgr Kamila Fąfara

10 lekarzy, w tym 3 diabetologów, 1 kardiolog i 1 reumatolog
1 lekarz rezydent
16 pielęgniarek

 

Konsultant Kliniki

Prof. dr hab. med. Zbigniew Siudak (konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych) jest wykładowcą Collegium Medicum Wydziału Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Kierownikiem Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Rodzinnej, stypendystą Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (2018), laureatem nagrody Prezydenta Miasta Krakowa (2010) oraz Polskiej Akademii Nauk (2009). W 2017 roku uzyskał tytuł Fellow of the European Society of Cardiology (FESC). Jest laureatem konkursu „Supertalenty w Medycynie 2019”.
Jest autorem ponad 150 publikacji z łącznym IF=270 oraz indeksem Hirscha=20, członkiem komitetów naukowych czasopism Advances in Interventional Cardiology oraz Studia Medyczne.

 

Dr. n. med. Magdalena Dolecka – Ślusarczyk jest przewodniczącą świętokrzyskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

 

Odwiedziny w Klinice odbywają się od godziny 13:00 – ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną odwiedziny są wstrzymane (w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Kierownika Kliniku lub lekarza dyżurnego).

 

Kierownik Kliniki udziela informacji codziennie w godz. 13-14.