Klinika Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej

Historia Oddziału  Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej sięga  1968 roku. Obecnie, od 2014 roku jako Klinika Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego składa się z 2 podjednostek, oddzielnego 12 łóżkowego oddziału protezoplastyk rewizji stawów oraz zabiegów rekonstrukcyjnych z 2 nowoczesnymi salami operacyjnymi oraz części urazowej, również z 2 salami operacyjnymi wraz z salą septyczną. W sumie na 4 salach operacyjnych, 65 łóżkach wykonuje się blisko 3000 operacji rocznie. Długoletnie  doświadczenie obecnych specjalistów akademickich zdobyte w kraju i za granicą oraz ich różnorodna specjalizacja w kierunku protezoplastyk stawów biodrowych, kolanowych oraz małych stawów, realloplastyk z użyciem najnowocześniejszych systemów rekonstrukcji kostnej, artroskopii i zabiegów rekonstrukcyjnych, umożliwia zaopatrzenie przeważającej liczby pacjentów z chorobami ortopedycznymi. U większości pacjentów wykorzystywane są nowoczesne techniki miniinwazyjne protezoplastyk stawów, ułatwiające rehabilitację, poprawiające jej efektywność oraz minimalizujące śródoperacyjne uszkodzenie tkanek miękkich. Zespół posiada prawdopodobnie największe doświadczenie z użyciem technik  MIS DAA w Polsce. W 2015, na bazie kliniki WSzZ, otworzono szkoleniowy ośrodek technik  miniinwazyjnych w którym prowadzone są kursy z nowoczesnych technik protezoplastyki dla lekarzy krajowych i zagranicznych. Oddział współpracuje z kilkoma Katedrami i Klinikami Ortopedii w Polsce i Niemczech, tworząc jednocześnie programy szkoleniowe dla Europy Środkowej, w kilku międzynarodowych panelach chirurgii biodra. Zespół rozwija również techniki urazowe, dzięki szkoleniu w systemach AO. Ortopedzi z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach uczestniczą także w licznych sympozjach, szkoleniach i kursach, przedstawiając doświadczenia własne oraz wprowadzając światowe rozwiązania do pracy oddziału. Lekarze są  autorami  publikacji w tematyce protezoplastyk stawów oraz współautorami publikacji radiologicznych wraz z radiologami. Klinika posiada akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji oraz staży kierunkowych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Adres:
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

Kierownik: dr Rafał Wójcicki
kierownik do spraw dydaktyczno-naukowych dr hab. n. med. Paweł Skowronek

 

asystenci

dr Cezary Klank

dr Arkadiusz Madej

dr Paweł Olszewski

dr Paweł Sawiński

dr Rafał Wójcicki

 

Pielęgniarka Koordynująca: mgr Lidia Schusterl

7 starszych asystentów – specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii
8 asystentów w ramach szkolenia i rezydentury

Zespół wykonuje zabiegi z zakresu ortopedii:

Protezoplastyki:
– stawu biodrowego, techniki MIS, szczególnie rozwijając miniinwazyjne
– oszczędzające dostępy przednie (MIS DAA)
– stawu kolanowego – również techniki MIS
– stawu ramiennego –

Realloplastyki: stawu biodrowego i kolanowego z użyciem elementów rekonstrukcyjnych oraz implantów rewizyjnych

Zabiegów korekcyjnych: osteotomii z użyciem implantów, również MIS, korekcji małych stawów,

Artroskopii stawów: niestabilności , uszkodzeń stawów kolanowych, ramiennych, skokowych, łokciowych również z rekonstrukcją tkanek miękkich  – więzadeł, łąkotek, itp.

Zabiegi urazowe:
– zespolenia śródszpikowe, płytkowe, stabilizacje zewnętrzne
– zmiany pourazowe – zaburzenia zrostu kostnego

Klinika nie specjalizuje się w chirurgii kręgosłupa.

Codziennie od godz. 14 do godz. 20.
W szczególnych przypadkach za zgodą kierownika lub lekarza dyżurnego poza wyznaczonymi godzinami.