Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ w Kielcach jest 45- łóżkowym, pełnoprofilowym ośrodkiem o III stopniu referencyjności z zakresu chirurgii ogólnej.

 

Zespół rozwija się zawodowo i naukowo w zakresie chirurgii ogólnej, onkologicznej
i endokrynologicznej, a także pielęgniarstwa chirurgicznego, o czym świadczą publikacje, aktywność naukowa na zjazdach oraz szeroka aktywność zawodowa w regionie świętokrzyskim.

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ w Kielcach poza świadczeniem usług medycznych jest także placówką dydaktyczną – prowadzone są tu zajęcia dla studentów kierunku lekarskiego i innych kierunków medycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W Klinice zatrudnionych jest 16 lekarzy, w tym: 9 specjalistów chirurgii ogólnej oraz 7 rezydentów.

 

W Klinice pracują niżej wymienieni lekarze:

dr n. med. Jacek Bicki – p. o. Kierownika Kliniki – specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej
dr n. med. Łukasz Nawacki – zastępca Kierownika Kliniki – specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z endokrynologii
dr n. med. Piotr Bryk – zastępca Kierownika Kliniki – specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej

dr n. med. Jerzy Krzewicki – specjalista chirurgii ogólnej
lek. Wiesław Sitnik – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
lek. Sławomir Szafran – specjalista chirurgii ogólnej
lek. Jan Deneka – specjalista chirurgii ogólnej

lek. Przemysław Znamirowski – specjalista chirurgii ogólnej

lek. Piotr Brzeziński – specjalista chirurgii ogólnej

 

W ramach rezydentury specjalizację odbywa 7 lekarzy:

lek. Paweł Zieliński

lek. Agata Gronowska
lek. Tomasz Korzeluch

lek. Magdalena Kołomańska

lek. Piotr Milewski

lek. Oksana Tymchyshyn

lek. Irina Touscik

 

Pielęgniarką Koordynującą Kliniki Chirurgii jest mgr Iwona Wawrzycka (nr tel. 413671573). W skład kadry pielęgniarskiej wchodzi 35 pielęgniarek, w tym 19 z tytułem magistra pielęgniarstwa,
14 specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, 1 w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego, 4 pielęgniarki po studiach podyplomowych na kierunku Organizacja
i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.

 

W Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej wykonuje się szeroki zakres zabiegów z zakresu:
– CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ

Należą do nich:
– operacje tarczycy – zarówno w chorobach łagodnych jak i nowotworowych (zabiegi z użyciem neuromonitoringu);
– rozległe operacje przełyku i żołądka w przypadku schorzeń nowotworowych tych narządów;
– resekcje wątroby;
– resekcje trzustki;
– operacje na jelicie grubym – zarówno metodą klasyczną jak i laparoskopową głównie w przypadku schorzeń nowotworowych, ale również w przypadku chorób zapalnych czy łagodnych polipów. Operacje te odbywają się przy użyciu szwów mechanicznych, tzw. staplerów, które często pozwalają uniknąć wytworzenia odbytu sztucznego, zwłaszcza w przypadku nowotworów złośliwych odbytnicy;
– wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną i laparoskopową;
– operacje przepuklin brzusznych i pachwinowych – zarówno metodą laparoskopową TAPP oraz sposobami klasycznymi z użyciem siatek syntetycznych;
– operacje żylaków kończyn dolnych;
– operacje schorzeń odbytu: nowotworów odbytu, przetok okołoodbytniczych, hemoroidów;
– operacje z zakresu powłok ciała: wycinanie nowotworów skóry.

 

– CHIRURGII BARIATRYCZNEJ

Należą do nich:

 • operacja rękawowej resekcji żołądka;
 • operacja ominięcia żołądka sposobem Roux-en-Y;
 • zabieg endoskopowego założenia balona żołądkowego.

 

– CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ

W Klinice dynamicznie rozwijane są metody chirurgii małoinwazyjnej zarówno w operacjach planowych jak i operacjach ze wskazań pilnych:

 • laparoskopowa cholecystektomia;
 • laparoskopowe operacje bariatryczne;
 • laparoskopowe wycięcia guzów podśluzówkowych żołądka GIST.
 • laparoskopowe operacje fundoplikacji, kardiomiotomii oraz operacje przepuklin przeponowych;
 • laparoskopowe operacje przepuklin pachwinowych – metodą TAPP;
 • laparoskopowe resekcje jelita cienkiego i grubego;
 • laparoskopowe operacje usunięcia wyrostka robaczkowego;
 • laparoskopowe operacje perforacji żołądka i dwunastnicy;
 • laparoskopowa splenektomia (usunięcie śledziony) z przyczyn hematologicznych;
 • laparoskopowe implantacje cewników do dializ otrzewnowych.

 

Klinika posiada bogate wyposażenie w sprzęt do realizacji pełnego zakresu chirurgii laparoskopowej i onkologicznej w tym m.in. aparat LigaSure, nóż ultradźwiękowy, nóz Thunderbeat, koagulacja argonowa, staplery, aparat do termoablacji (CoolTIP).

 

Klinika, we współpracy z Zakładem Radiologii i Pracownią Endoskopii dysponuje możliwością wykonania szeregu badań diagnostycznych, takich jak:
– USG narządów jamy brzusznej i miednicy;
– badania śródoperacyjne USG, EUS;
– USG Doppler (badanie naczyń krwionośnych);
– NMR – rezonans magnetyczny;
– tomografia komputerowa z wszelkimi dostępnymi opcjami diagnostycznymi;
– badania radiologiczne klasyczne (radiologia żołądkowa, dwunastnicy, jelita grubego);
– diagnostyka endoskopowa z enteroskopią, EUS;
– ECPW (badanie przewodów żółciowych i trzustkowych z możliwością endoskopowego usunięcia złogów, protezowania).

 

Z Kliniką Chirurgii ściśle współpracuje Pracownia Endoskopowa WSzZ wyposażona w sprzęt endoskopowy do badań i zabiegów endoskopowych (gastroskop, duodenoskop, kolonoskop, gastroduodenoskop, enteroskop, EUS) wraz z oprzyrządowaniem do endoskopowego usuwania zmian chorobowych (np. polipów) z przewodu pokarmowego (z żołądka, z jelita grubego), protezowania przełyku.

 

 

Klinika posiada nominację jako:
– Ośrodek Referencyjny Szkolenia podstawowego Wideochirurgii
– Szkoleń w zakresie Chirurgii Jelita Grubego.

 

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej ściśle współpracuje z Poradnią Chirurgii Ogólnej w kwalifikacji chorych do planowych zabiegów operacyjnych i opiece pooperacyjnej.

 

Kierownik i lekarze Kliniki podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc udział w kursach doskonalących, sympozjach naukowych, stażach krajowych i zagranicznych. W ciągu roku ukazuje się około 15-20 publikacji z Oddziału w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym m.in. dotyczącym chirurgii nowotworów oraz chirurgii metabolicznej.

 

Odwiedziny chorych odbywają się codziennie w godzinach 15:00 – 17:00. Proszę pamiętać
o aktualnie panujących restrykcjach w odwiedzinach związanych z pandemią Covid-19.

Informacje o stanie chorych udzielają Lekarze Prowadzący od poniedziałku do piątku
w godz. 13:00 – 14:00.

Sekretariat Kliniki czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:35, numer telefonu
do sekretariatu: 41 367 15 71.