Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ w Kielcach jest 45- łóżkowym, pełnoprofilowym ośrodkiem o III stopniu referencyjności z zakresu chirurgii ogólnej.

 

Kierownikiem Kliniki jest prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej.

 

Profesor Stanisław Głuszek od maja 2007r. był Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, od 01.10.2015 – Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, a od 1.10.2016 pełni funkcję Prorektora do spraw Medycznych UJK.

 

Zespół rozwija się zawodowo i naukowo w zakresie chirurgii ogólnej, onkologicznej i endokrynologicznej, a także pielęgniarstwa chirurgicznego, o czym świadczą publikacje, aktywność naukowa na zjazdach oraz szeroka aktywność zawodowa w regionie świętokrzyskim.

 

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ w Kielcach poza świadczeniem usług medycznych jest także placówką dydaktyczną – prowadzone są tu zajęcia dla studentów Kierunku Lekarskiego i studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

W Klinice zatrudnionych jest 16 lekarzy w tym 3 specjalistów z zakresu chirurgii onkologicznej i ogólnej, 6 specjalistów chirurgii ogólnej oraz 6 rezydentów.

 

W Klinice pracują niżej wymienieni lekarze:

 • – prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek – Kierownik Kliniki – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej
 • – dr n. med. Marta Kot – z-ca kierownika – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
 • – dr n. med. Jacek Bicki – z-ca kierownika – specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej
 • – dr n. med. Jerzy Krzewicki – specjalista chirurgii ogólnej
 • – lek. Wiesław Sitnik – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
 • – lek. Sławomir Szafran – specjalista chirurgii ogólnej
 • – lek. Jan Deneka – specjalista chirurgii ogólnej
 • – lek. Jakub Kuchinka – specjalista chirurgii ogólnej
 • – lek. Mariusz Uss –  specjalista chirurgii ogólnej
 • – lek. Piotr Bryk –  specjalista chirurgii ogólnej

 

W ramach rezydentury odbywa specjalizację 6 lekarzy:

 • – lek. Łukasz Nawacki
 • – lek. Piotr Brzeziński
 • – lek. Agata Gronowska
 • – lek. Michalina Piasek
 • – lek. Tomasz Korzeluch
 • – lek. Paweł Zieliński

 

Pielęgniarką Koordynującą Kliniki Chirurgii jest mgr Iwona Wawrzycka (nr tel. 413671573). W skład kadry pielęgniarskiej wchodzi 35 pielęgniarek, w tym 19 z tytułem magistra pielęgniarstwa, 14 specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, 1 w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego, 4 pielęgniarki po studiach podyplomowych na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.

 

 

W Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej wykonuje się szeroki zakres zabiegów z zakresu:
CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ

 

Należą do nich:

 • – operacje tarczycy – zarówno w chorobach łagodnych jak i nowotworowych;
 • – operacje piersi – usuwanie łagodnych guzów nowotworowych oraz operacji raka piersi; w przypadku tych ostatnich wykonuje się również zabiegi oszczędzające pierś (BCT);
 • – rozległe operacje przełyku i żołądka w przypadku schorzeń nowotworowych tych narządów;
 • – resekcje wątroby;
 • – resekcje trzustki;
 • – operacje na jelicie grubym – zarówno metodą klasyczną jak i laparoskopową głównie w przypadku schorzeń nowotworowych, ale również w przypadku chorób zapalnych czy łagodnych polipów; operacje te odbywają się przy użyciu szwów mechanicznych, tzw. staplerów, które często pozwalają unikną wytworzenia odbytu sztucznego, zwłaszcza w przypadku nowotworów złośliwych odbytnicy;
 • – wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną i laparoskopową;
 • – operacje przepuklin brzusznych – zarówno metodą laparoskopową TAPP i TEP oraz sposobami klasycznymi z użyciem siatek syntetycznych.
 • – operacje żylaków kończyn dolnych;
 • – operacje schorzeń odbytu: nowotworów odbytu, żylaków odbytu, przetok odbytu;
 • – operacje z zakresu powłok ciała nowotworów skóry.

 

CHIRURGII BARIATRYCZNEJ

Należą do nich:

 • – operacja założenia opaski żołądkowej;
 • – operacja rękawowej resekcji żołądka;
 • – operacja ominięcia żołądka sposobem Roux-en-Y;
 • – zabieg endoskopowego założenia balona żołądkowego.

 

Kwalifikacja pacjentów do operacji bariatrycznych odbywa się poprzez Poradnie Chirurgiczną w piątki w godz. 8:00-12:00

 

CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ

W Klinice dynamicznie rozwijane są metody chirurgii małoinwazyjnej zarówno w operacjach planowych jak i operacjach ze wskazań pilnych:

 • – laparoskopowa cholecystektomia;
 • – laparoskopowe operacje bariatryczne;
 • – laparoskopowe wycięcia guzów podśluzówkowych żołądka GIST.
 • – laparoskopowe operacje fundoplikacji oraz kardiomiotomii;
 • – laparoskopowe operacje przepuklin pachwinowych – metoda TAPP i TEP;
 • – laparoskopowe resekcje jelita grubego;
 • – laparoskopowe operacje usunięcia wyrostka robaczkowego;
 • – laparoskopowe operacje perforacji żołądka i dwunastnicy;
 • – laparoskopowe implantacje cewników do dializ otrzewnowych.

 

Klinika posiada bogate wyposażenie w sprzęt do realizacji pełnego zakresu chirurgii laparoskopowej i onkologicznej w tym m.in. aparat LigaSure, nóż ultradźwiękowy, nóz Thunderbeat, koagulacja argonowa, staplery, aparat do termoablacji (CoolTIP).

 

Kierownik Kliniki specjalizuje się w chirurgii onkologicznej przewodu pokarmowego:

 • – raka przełyku;
 • – raka połączenia żołądkowo-przełykowego;
 • – raka żołądka;
 • – raka trzustki;
 • – wykonuje również resekcje wątroby ze wskazań onkologicznych.

Jest promotorem 11 doktoratów.

 

Klinika, we współpracy z Zakładem Radiologii i Pracownią Endoskopii dysponuje możliwością wykonania szeregu badań diagnostycznych, takich jak:

 • – USG narządów jamy brzusznej i miednicy;
 • – badania śródoperacyjne USG, EUS;
 • – USG Doppler (badanie naczyń krwionośnych);
 • – NMR – rezonans magnetyczny;
 • – tomografia komputerowa z wszelkimi dostępnymi opcjami diagnostycznymi;
 • – badania radiologiczne klasyczne (radiologia żołądkowa, dwunastnicy, jelita grubego);
 • – diagnostyka endoskopowa z enteroskopią, EUS;
 • – ECPW (badanie przewodów żółciowych i trzustkowych z możliwością endoskopowego usunięcia złogów, protezowania).

 

W obrębie Kliniki umieszczona jest Pracownia Endoskopowa wyposażona w sprzęt endoskopowy do badań i zabiegów endoskopowych (gastroskop, duodenoskop, kolonoskop, gastroduodenoskop, enteroskop, EUS) wraz z oprzyrządowaniem do endoskopowego usuwania zmian chorobowych (np. polipów) z przewodu pokarmowego (z żołądka, z jelita grubego), protezowania przełyku.

Klinika dysponuje również trzema laparoskopami oraz aparatem do krioterapii (leczenie przy użyciu niskich temperatur np. żylaków kończyn dolnych, łagodnych zmian skórnych, a także bezkrwawe leczenie żylaków odbytu).

 

Klinika posiada nominację jako:

 • Ośrodek Referencyjny Szkolenia podstawowego Wideochirurgii
 • Szkoleń w zakresie Chirurgii Jelita Grubego.

 

Kierownik Kliniki wraz z zespołem posiada istotne doświadczenie w województwie w zakresie chirurgii wątroby i trzustki oraz chirurgii nowotworów przełyku i żołądka.

 

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej ściśle współpracuje z Poradnią Chirurgii Ogólnej w kwalifikacji chorych do planowych zabiegów operacyjnych i opiece pooperacyjnej.

 

Kierownik i lekarze kliniki podnoszą stale swoje kwalifikacje, biorąc udział w kursach doskonalących, zjazdach i sympozjach naukowych.

 

W ciągu roku ukazuje się około 15-20 publikacji z Oddziału w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym m.in. dotyczącym chirurgii nowotworów.

 

Odwiedziny chorych odbywają się codziennie.

 

Informacje o stanie chorych udziela prof. Stanisław Głuszek od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 – 14:00.

 

Sekretariat Kliniki czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 14:35, numer telefonu do sekretariatu: 413671571.

 

Od 1 listopada zostaje uruchomiona Poradnia Transplantacyjna, która jest pierwszym etapem rozwoju w kierunku programu transplantacyjnego nerek.