Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ w Kielcach jest 45- łóżkowym, pełnoprofilowym ośrodkiem o III stopniu referencyjności z zakresu chirurgii ogólnej.

 

Zespół rozwija się zawodowo i naukowo w zakresie chirurgii ogólnej, onkologicznej
i endokrynologicznej, a także pielęgniarstwa chirurgicznego, o czym świadczą publikacje, aktywność naukowa na zjazdach oraz szeroka aktywność zawodowa w regionie świętokrzyskim.

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ w Kielcach poza świadczeniem usług medycznych jest także placówką dydaktyczną – prowadzone są tu zajęcia dla studentów kierunku lekarskiego i innych kierunków medycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W Klinice zatrudnionych jest 14 lekarzy w tym 1 specjalista z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej, 1 specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej, 8 specjalistów chirurgii ogólnej oraz 6 rezydentów.

 

W Klinice pracują niżej wymienieni lekarze:

dr n. med. Jacek Bicki – Kierownik Kliniki – specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej
dr n. med. Łukasz Nawacki – z-ca kierownika – specjalista chirurgii ogólnej
dr n. med. Piotr Bryk – z-ca kierownika – specjalista chirurgii ogólnej
lek. Wiesław Sitnik – specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej
lek. Sławomir Szafran – specjalista chirurgii ogólnej
lek. Jan Deneka – specjalista chirurgii ogólnej
lek. Przemysław Znamirowski – specjalista chirurgii ogólnej
lek. Paweł Zieliński – specjalista chirurgii ogólnej

 

W ramach rezydentury odbywa specjalizację 6 lekarzy:

lek. Tomasz Korzeluch – rezydent
lek. Magdalena Kołomańska – rezydent
lek. Robert Mazurkiewicz – rezydent
lek. Piotr Milewski – rezydent
lek. Oksana Tymchyshyn – rezydent
lek. Irina Touscik – rezydent

 

Pielęgniarką Koordynującą Kliniki Chirurgii jest mgr Iwona Wawrzycka (nr tel. 413671573). W skład kadry pielęgniarskiej wchodzi 35 pielęgniarek, w tym 19 z tytułem magistra pielęgniarstwa,
14 specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, 1 w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego, 4 pielęgniarki po studiach podyplomowych na kierunku Organizacja
i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.

 

W Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej wykonuje się szeroki zakres zabiegów z zakresu:
– CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ

Należą do nich:
– operacje tarczycy – zarówno w chorobach łagodnych jak i nowotworowych (zabiegi z użyciem neuromonitoringu);
– rozległe operacje przełyku i żołądka w przypadku schorzeń nowotworowych tych narządów;
– resekcje wątroby;
– resekcje trzustki;
– operacje na jelicie grubym – zarówno metodą klasyczną jak i laparoskopową głównie w przypadku schorzeń nowotworowych, ale również w przypadku chorób zapalnych czy łagodnych polipów. Operacje te odbywają się przy użyciu szwów mechanicznych, tzw. staplerów, które często pozwalają uniknąć wytworzenia odbytu sztucznego, zwłaszcza w przypadku nowotworów złośliwych odbytnicy;
– wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną i laparoskopową;
– operacje przepuklin brzusznych i pachwinowych – zarówno metodą laparoskopową TAPP oraz sposobami klasycznymi z użyciem siatek syntetycznych;
– operacje żylaków kończyn dolnych;
– operacje schorzeń odbytu: nowotworów odbytu, przetok okołoodbytniczych, hemoroidów;
– operacje z zakresu powłok ciała: wycinanie nowotworów skóry.

 

– CHIRURGII BARIATRYCZNEJ

Należą do nich:

 • operacja rękawowej resekcji żołądka;
 • operacja ominięcia żołądka sposobem Roux-en-Y;
 • zabieg endoskopowego założenia balona żołądkowego.

 

– CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ

W Klinice dynamicznie rozwijane są metody chirurgii małoinwazyjnej zarówno w operacjach planowych jak i operacjach ze wskazań pilnych:

 • laparoskopowa cholecystektomia;
 • laparoskopowe operacje bariatryczne;
 • laparoskopowe wycięcia guzów podśluzówkowych żołądka GIST.
 • laparoskopowe operacje fundoplikacji, kardiomiotomii oraz operacje przepuklin przeponowych;
 • laparoskopowe operacje przepuklin pachwinowych – metodą TAPP;
 • laparoskopowe resekcje jelita cienkiego i grubego;
 • laparoskopowe operacje usunięcia wyrostka robaczkowego;
 • laparoskopowe operacje perforacji żołądka i dwunastnicy;
 • laparoskopowa splenektomia (usunięcie śledziony) z przyczyn hematologicznych;
 • laparoskopowe implantacje cewników do dializ otrzewnowych.

 

Klinika posiada bogate wyposażenie w sprzęt do realizacji pełnego zakresu chirurgii laparoskopowej i onkologicznej w tym m.in. aparat LigaSure, nóż ultradźwiękowy, nóz Thunderbeat, koagulacja argonowa, staplery, aparat do termoablacji (CoolTIP).

 

Klinika, we współpracy z Zakładem Radiologii i Pracownią Endoskopii dysponuje możliwością wykonania szeregu badań diagnostycznych, takich jak:
– USG narządów jamy brzusznej i miednicy;
– badania śródoperacyjne USG, EUS;
– USG Doppler (badanie naczyń krwionośnych);
– NMR – rezonans magnetyczny;
– tomografia komputerowa z wszelkimi dostępnymi opcjami diagnostycznymi;
– badania radiologiczne klasyczne (radiologia żołądkowa, dwunastnicy, jelita grubego);
– diagnostyka endoskopowa z enteroskopią, EUS;
– ECPW (badanie przewodów żółciowych i trzustkowych z możliwością endoskopowego usunięcia złogów, protezowania).

 

Z Kliniką Chirurgii ściśle współpracuje Pracownia Endoskopowa WSzZ wyposażona w sprzęt endoskopowy do badań i zabiegów endoskopowych (gastroskop, duodenoskop, kolonoskop, gastroduodenoskop, enteroskop, EUS) wraz z oprzyrządowaniem do endoskopowego usuwania zmian chorobowych (np. polipów) z przewodu pokarmowego (z żołądka, z jelita grubego), protezowania przełyku.

 

 

Klinika posiada nominację jako:
– Ośrodek Referencyjny Szkolenia podstawowego Wideochirurgii
– Szkoleń w zakresie Chirurgii Jelita Grubego.

 

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej ściśle współpracuje z Poradnią Chirurgii Ogólnej w kwalifikacji chorych do planowych zabiegów operacyjnych i opiece pooperacyjnej.

 

Kierownik i lekarze Kliniki podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc udział w kursach doskonalących, sympozjach naukowych, stażach krajowych i zagranicznych. W ciągu roku ukazuje się około 15-20 publikacji z Oddziału w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym m.in. dotyczącym chirurgii nowotworów oraz chirurgii metabolicznej.

 

Odwiedziny chorych odbywają się codziennie w godzinach 15:00 – 17:00. Proszę pamiętać
o aktualnie panujących restrykcjach w odwiedzinach związanych z pandemią Covid-19.

Informacje o stanie chorych udzielają Lekarze Prowadzący od poniedziałku do piątku
w godz. 13:00 – 14:00.

Sekretariat Kliniki czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:35, numer telefonu
do sekretariatu: 41 367 15 71.