logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

1 lipca 2014 roku, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach rozpoczęła pracę Klinika Chirurgii Naczyniowej.

– Obecnie wykonujemy około 1000 operacji rocznie, w tym jest około 100 zabiegów tętniaków aorty brzusznej, które w większości realizujemy metodami wewnątrznaczyniowymi, co jest trochę powyżej średniej dla oddziałów naczyniowych w Polsce. Wykonujemy również około 150 zabiegów tętnic szyjnych rocznie, również metodami wewnątrznaczyniowymi, co też jest zdecydowanie powyżej średniej krajowej – opowiada dr n. med. Jarosław Miszczuk, kierownik kliniki. Jak szacuje, około 50 procent pacjentów leczonych w oddziale to przypadki nagłe bądź pilne. Znaczna liczba zabiegów ma charakter hybrydowy, czyli łączy ze sobą metody chirurgii otwartej i radiologii zabiegowej.

Jarosław Miszczuk zauważa, że oddział, w krótkim czasie od powstania, uzyskał akredytację do szkolenia specjalistów, a od kilku miesięcy posiada II poziom referencyjności – najwyższy w chirurgii naczyniowej.

– Oznacza to, że możemy robić zabiegi w pełnym zakresie: łącznie z tętniakami piersiowo – brzusznymi, operowanymi metodami wewnątrznaczyniowymi – wyjaśnia chirurg naczyniowy i dodaje, że wachlarz operacji będzie można poszerzyć, gdy w szpitalu zacznie działać sala hybrydowa.

Jarosław Miszczuk zaprasza do pracy  w klinice lekarzy chirurgów naczyniowych bądź osoby chętne, aby specjalizować się w tej dziedzinie medycyny.

Beata Puk, pielęgniarka koordynująca KCHN wylicza, że w grupie 16 pielęgniarek pracujących w oddziale: 12 osób posiada specjalizację chirurgiczną, jedna z anestezjologii i intensywnej terapii. Zespół nieustannie się rozwija i dokształca.

Skip to content