Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii składa się z dwóch odcinków: A i B. Do kliniki trafiają pacjenci w stanach bardzo ciężkich.
Odcinek „A” wieloprofilowy dysponuje sześcioma w pełni wyposażonymi w:- system monitorujący z ciągłym monitorowaniem funkcji życiowych(EKG, NIBP, IBP, EtCO2, SpO2, 2 temperatury);- respiratory, pompy infuzyjne strzykawkowe i perystaltyczne,- aparat do ciągłych terapii nerkozastępczych (dializa, hemofiltracja) metodą cytrynianową,- aparat do pomiaru parametrów krytycznych,- bronchofiberoscop,- oraz aparat do pomiaru rzutu serca.

 

Wszystkie stanowiska przygotowane są do leczenia pacjentów w bezpośrednim zagrożeniu życia z najcięższymi chorobami układu oddechowego i krążenia, ośrodkowego układu nerwowego, narządów jamy brzusznej w tym urazami wielonarządowymi. Antybiotykoterapia prowadzona jest zgodnie z najnowocześniejszymi wytycznymi, na podstawie antybiogramów, a materiał diagnostyczny z drzewa oskrzelowego pobierany jest do specjalnych układów zamkniętych do tego przeznaczonych.

KAiITerapii

Korzystamy też z pomocy diagnostycznej bazy szpitala w tym: tomografu, ultrasonografu, endoskopów, rentgena.

 

Odcinek „B” 7-łóżkowy, również w pełni wyposażony, zajmuje się leczeniem pacjentów po zabiegach neurochirurgicznych w obrębie C.U.N.  i kręgosłupa. U pacjentów z przedłużającą się niewydolnością oddechową wykonywana jest tracheostomia przezskórna met. Grigsa. Jest metodą nowoczesną, mniej inwazyjną i obarczoną znacznie mniejszą ilością powikłań niż metody tradycyjne.

Zespół Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii tworzy 19 lekarzy etatowych oraz 11 rezydentów. Do ich zadań należy opieka nad pacjentami oddziału oraz znieczulanie chorych do zabiegów operacyjnych, dla Oddziału Laryngologii, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Neurochirurgii z zabiegami wewnątrznaczyniowymi, Okulistyki oraz Ginekologii i Położnictwa. Ponadto wszystkie bolesne procedury realizowane w salach zabiegowych , w tym badania kolonoskopowe wykonywane są w znieczuleniu, ze spełnieniem wymaganych standardów.

 

Kierownik kliniki: dr n. med. Michał Domagała

 

 

 

 

W klinice pracują 62 pielęgniarki, które dyżurują na dwóch salach intensywnej terapii i 16 salach operacyjnych.

Telefony:

Kierownik 41-3033-560

Gabinet Lekarski 41-3671-249

Sekretariat 41-3033-422

Gabinet lekarski  41- 367-12-49

Dyżurka piel. Intensywna terapia „A”  41- 367-12-10

Dyżurka piel. Intensywna terapia „B”  41- 367-14-05

Dyżurka piel. i lekarzy anestezjologii   41- 367-13-52.