Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii składa się z dwóch odcinków: A i B. Do kliniki trafiają pacjenci w stanach bardzo ciężkich.
Odcinek „A” wieloprofilowy dysponuje sześcioma w pełni wyposażonymi w:- system monitorujący z ciągłym monitorowaniem funkcji życiowych(EKG, NIBP, IBP, EtCO2, SpO2, 2 temperatury);- respiratory, pompy infuzyjne strzykawkowe i perystaltyczne,- aparat do ciągłych terapii nerkozastępczych (dializa, hemofiltracja) metodą cytrynianową,- aparat do pomiaru parametrów krytycznych,- bronchofiberoscop,- oraz aparat do pomiaru rzutu serca.

 

Wszystkie stanowiska przygotowane są do leczenia pacjentów w bezpośrednim zagrożeniu życia z najcięższymi chorobami układu oddechowego i krążenia, ośrodkowego układu nerwowego, narządów jamy brzusznej w tym urazami wielonarządowymi. Antybiotykoterapia prowadzona jest zgodnie z najnowocześniejszymi wytycznymi, na podstawie antybiogramów, a materiał diagnostyczny z drzewa oskrzelowego pobierany jest do specjalnych układów zamkniętych do tego przeznaczonych.

KAiITerapii

Korzystamy też z pomocy diagnostycznej bazy szpitala w tym: tomografu, ultrasonografu, endoskopów, rentgena.

 

Odcinek „B” 7-łóżkowy, również w pełni wyposażony, zajmuje się leczeniem pacjentów po zabiegach neurochirurgicznych w obrębie C.U.N.  i kręgosłupa. U pacjentów z przedłużającą się niewydolnością oddechową wykonywana jest tracheostomia przezskórna met. Grigsa. Jest metodą nowoczesną, mniej inwazyjną i obarczoną znacznie mniejszą ilością powikłań niż metody tradycyjne.

Zespół Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii tworzy 19 lekarzy etatowych oraz 11 rezydentów. Do ich zadań należy opieka nad pacjentami oddziału oraz znieczulanie chorych do zabiegów operacyjnych, dla Oddziału Laryngologii, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Neurochirurgii z zabiegami wewnątrznaczyniowymi, Okulistyki oraz Ginekologii i Położnictwa. Ponadto wszystkie bolesne procedury realizowane w salach zabiegowych , w tym badania kolonoskopowe wykonywane są w znieczuleniu, ze spełnieniem wymaganych standardów.

 

Kierownik kliniki: lek. Sławomir Plewa – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Z-ca kierownika kliniki: lek. Grażyna Szczukiewicz – Markowska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Koordynator do spraw Intensywnych Terapii: lek. Krzysztof Borzęcki – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

 

 

 

W klinice pracują 62 pielęgniarki, które dyżurują na dwóch salach intensywnej terapii i 16 salach operacyjnych.
Telefony: gabinet lekarski  41- 367-12-49

Dyżurka piel. Intensywna terapia „A”  41- 367-12-10

Dyżurka piel. Intensywna terapia „B”  41- 367-14-05

Dyżurka piel. i lekarzy anestezjologii   41- 367-13-52.