logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

– Jaskra nie jest to jedna choroba, lecz grupa schorzeń oczu prowadząca do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego oraz komórek zwojowych siatkówki, i co za tym idzie, do pogorszenia lub utraty wzroku – podkreśla dr n. med. Magdalena Kal z Kliniki Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. W Światowym Tygodniu Jaskry okulistka wyjaśnia kto szczególnie narażony jest na to schorzenie i co powinno zaniepokoić.

– Pomimo postępu medycyny, nie do końca znamy przyczyny powstawania jaskry. Istnieje wiele rodzajów tej jednostki chorobowej, z których każda ma inne czynniki ryzyka, przyczyny, objawy, rokowanie i wymaga innego leczenia. Wspólną cechą jest to, że te wszystkie odmiany jaskry prowadzą do zaniku nerwu wzrokowego i całkowitej ślepoty. Jedynym znanym czynnikiem, na który możemy wpływać w tej chorobie jest ciśnienie wewnątrzgałkowe, które jest tu zazwyczaj podwyższone. Należy jednak pamiętać, że jaskra może  rozwijać się w oczach z prawidłowym, a nawet niskim ciśnieniem wewnątrzgałkowym – wyjaśnia doktor Kal.  Jak dodaje, jaskrę można stwierdzić u osób powyżej 40 r.ż., w tym u pacjentów u których choroba wystąpiła u krewnych pierwszego stopnia. Zagrożeni schorzeniem są również m.in.: nadciśnieniowcy, cukrzycy, kobiety przyjmujące długotrwale leki antykoncepcyjne, osoby u których występują zaburzenia krążenia obwodowego, migreny, podwyższony cholesterol czy duże wady wzroku.

Doktor Kal zwraca uwagę, że jaskra rozwija się powoli i przez długi czas nie daje objawów – tak jest aż w 90 % przypadków. Czasami pojawiają się objawy zwiastujące takie jak: światłowstręt, częste łzawienie oczu, widzenie kół tęczowych lub mroczków przy spoglądaniu na źródła światła, czy też trudności z przystosowaniem wzroku do ciemności.

– W ostrych atakach jaskry mogą pojawić się silny ból oka, zaburzenia widzenia, ból głowy nad łukiem brwiowym, nudności, wymioty. W tej sytuacji potrzebna jest natychmiastowa pomoc okulisty – wyjaśnia Magdalena Kal.

Okulistka sugeruje, aby osoby powyżej 40. roku życia, u których jaskra występuje rodzinnie wykonywały badania profilaktyczne, gdyż wczesne wykrycie choroby umożliwi wdrożenie leczenia, które pozwoli na samodzielność przez całe życie.  Leczenie rozpoczyna się od stosowania kropli, zawierających substancje obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe. Pacjent musi być od stałą kontrolą. Niekiedy dodatkowo stosowane są zabiegi laserowe.

Na całym świecie na jaskrę choruje około 60 mln ludzi, zaś w Polsce około jest to 800 tys. osób.

 

 

 

 

Skip to content