logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Warto poznać zalecenia konsultantów krajowych w kilku dziedzinach medycy, w sprawie postępowania z osobami chorującymi na COVID-19, które przebywają w domu.

Wykaz zaleceń dostępny jest na:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dotyczace-postepowania-u-osob-z-choroba-covid-19-leczonych-w-domu?fbclid=IwAR0ON0FBvcrrvwXdqKVlbLV3boaWTuvo-xLWv4gPYoZrxoOx8sn2FeY9rCU

 

Skip to content