logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

– Interna jest królową medycyny – podkreśla dr hab. med. Zbigniew Siudak, prof. UJK zachęcając w ten sposób lekarzy do podjęcia pracy w kierowanej przez siebie Klinice Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Do zespołu, mogą dołączyć zarówno lekarze specjaliści, jak i rezydenci chcący specjalizować się w dziedzinie chorób wewnętrznych.

W klinice, jak informuje profesor Siudak, są obecnie wolne miejsca specjalizacyjne. – Młodym lekarzom możemy zaoferować możliwość pracy w bardzo doświadczonym zespole, w placówce z pełnym zapleczem diagnostyczno-laboratoryjnym – wylicza kierownik, która zwraca też uwagę, że interna została uznana za specjalizację tzw. deficytową, w efekcie czego Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło dodatkowe środki na wynagrodzenia dla rezydentów w tej specjalności. Profesor zwraca uwagę, że w obrębie kliniki, lekarze mają możliwość pełnego rozwoju naukowego, w tym uzyskiwania wyższych stopni naukowych (doktorat), a także dodatkowych specjalizacji np. z diabetologii.

– Internistów brakuje i będzie brakować, co już widać w całej Polsce. Jest to specjalizacja bardzo pożądana, a do tego interniści mają możliwość pracy np. w POZ – wylicza zalety specjalizowania się w tej dziedzinie Zbigniew Siudak.

W Klinice Chorób Wewnętrznych WSzZ w Kielcach jest rocznie prawie 1500 hospitalizacji. Trafiają tu pacjenci z przeróżnymi schorzeniami, co sprawia, że praca w tym miejscu, jak uważa profesor, może być bardzo ciekawa, a z całą pewnością jest multidyscyplinarna.

Wojewódzki Szpital Zespolony jest jednym z największych podmiotów leczniczych w kraju.

 

Źródło fot: pixabay.com

Skip to content