logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w nowej odsłonie. Oddział, w części obejmującej intensywną terapię, w ostatnich miesiącach, przeszedł generalny remont i został doposażony.

W trakcie symbolicznego otwarcia oddziału, w którym za kilka dni pojawią się pacjenci, Bartosz Stemplewski, dyrektor szpitala zwrócił uwagę, że generalny remont przeszedł oddział, który nie był modernizowany od 50 lat. Fatalne warunki dotyczyły zarówno pacjentów, jak i pracującego tu zespołu.

Koszt inwestycji – jak poinformował dyrektor to 5, 5 miliona złotych – 3 miliony pochodziło z budżetu Urzędu Marszałkowskiego WŚ, reszta był to wkład własny szpitala.

– Wszystkich nas cieszy fakt, że uczestniczymy w otwarciu oddziału, gdzie trafiają chorzy w stanach ciężkich, zagrożenia życia. Dzisiaj mamy tu standard europejski, na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o wyposażenie, sprzęt, monitoring i miejsce pracy lekarzy oraz personelu średniego – powiedział wicemarszałek Marek Bogusławski. – Możemy i chcemy leczyć jak najlepiej, na jak najwyższym poziomie, bo nasi pacjenci na to zasługują – dodał Marek Bogusławski.

 

Dr n. med. Michał Domagała – kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w WSzZ poinformował, że najważniejszy jest fakt, że miejsca intensywnej terapii, które do tej pory znajdowały się w osobnych budynkach szpitala (intensywna terapia A – 5 miejsc i intensywna terapia B – 7 miejsc), zostały po remoncie, zgromadzone w jednej lokalizacji.

Nowa intensywna terapia, z 13 stanowiskami, zajęła pół trzeciego piętra, w budynku głównym szpitala.

– Zyskujemy jedno stanowisko, nie mamy rozdzielonych intensywnych terapii w różnych miejscach placówki, nie ma rozczłonkowania zespołu w różne części szpitala – wyliczał zalety remontu dr Domagała.

Jak dodaje, nowe miejsce, doposażone stanowiska intensywnej terapii, pozwolą usprawnić leczenie pacjentów.

W ramach remontu, który trwał od czerwca zeszłego roku, całkowicie zmodernizowano wszystkie sale kliniki. Na potrzeby intensywnej terapii zaadaptowano również część sal należących do oddziału ortopedii. Modernizacja objęła: posadzki, ściany, wymianę instalacji teletechnicznej, elektrycznej. Klinikę wyposażono w pełną klimatyzację.

W jej strukturach, znajdują się obecnie 2 sale intensywnej terapii, izolatka, szatnie, gabinety lekarskie i pielęgniarskie, łazienki do mycia pacjentów i dla personelu.

Dr Michał Domagała tłumaczył, że część sprzętów, jakie znalazły się na wyposażeniu intensywnej terapii jest starych, ale oddział też znacznie doposażono, w nową aparaturę, która zapewni różne formy wspomagania oddechu (wentylacja inwazyjna i nieinwazyjna), a także w sprzęt do terapii nerkozastępczej. Część urządzeń pochodzi ze Szpitala Tymczasowego. Do kliniki trafi też aparat ecmo.

 

 

 

Michał Domagała podkreślając, że lepsze warunki z pewnością wpłyną korzystnie na pracę, dodaje, że sprzęt to nie wszystko. – Dużym problemem są ciągłe braki kadrowe. Klinika przyjmuje bardzo wielu pacjentów (500-600 rocznie), pracuje Blok Operacyjny w szpitalu, dlatego potrzebujemy do pracy wykształconych, wyszkolonych ludzi: lekarzy, pielęgniarki – podsumowuje kierownik i zaprasza do zespołu.

Skip to content