logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Wojewódzki  Szpital Zespolony w Kielcach  informuje, że został wyznaczony przez MZ jako punkt szczepień personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Jednostki medyczne zainteresowane wykonaniem szczepień przeciwko COVID19 proszone są o uzupełnianie tabeli, w programie EXCEL, wg załączonego wzoru.  Konieczne będzie również przekazanie skanów zgód na przetwarzanie danych osobowych osób zgłoszonych przez dany Podmiot wg załączonego wzoru.

Jako Szpital Węzłowy jesteśmy zobowiązani przekazać powyższe informacje do MZ 18.12.2020 roku.

Zgłoszenia prosimy wysyłać pod adres marketing@wszzkielce.pl ( temat wiadomości „Covid – podmioty zewnętrzne” )

Dokumenty do pobrania:

  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  2. Lista – zgłoszenie do szczepienia COVID-19
Skip to content