logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Osiem infokiosków, które mają ułatwić pacjentom i odwiedzającym, poruszanie się po Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, stanęło w obiektach placówki.

Edyta Warchałowska, kierownik Działu Funduszy Strukturach w WSzZ informuje, że jest to element projektu pn.:

„Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach do standardów Dostępność Plus dla zdrowia”.

Jak dodaje kierownik, infokioski można znaleźć w różnych lokalizacjach placówki m.in.: w budynku głównym szpitala, Świętokrzyskim Centrum Kardiologii i Świętokrzyskim Centrum Neurologii oraz w Klinicznym Oddziale Rehabilitacji przy ulicy Kościuszki. – Mają pomóc w lepszej orientacji w topografii szpitala oraz w poruszaniu się po nim – podkreśla Edyta Warchałowska.

W ramach programu Dostępność Plus, Wojewódzki Szpital Zespolony, opracował również nową stronę internetową, która jest dostosowana do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, gdzie widnieje m.in. tłumacz języka migowego.

Personel z rożnych komórek organizacyjnych (SOR, Izby Przyjęć, Przychodnia Przyszpitalna) otrzymał ponad to tablety ze specjalnymi programami, które mają ułatwić kontakt m.in.: z osobami z problemami słuchu czy wzroku.

10 pracowników szpitala zostało przeszkolonych, z zakresu wdrażania, stosowania i utrzymania standardu dostępności WSzZ. 100 pracowników ukończyło z kolei kurs: „Standardy pracy z osobami ze szczególnymi potrzebami”, którego celem było doskonalenie skutecznej komunikacji i adekwatnego zachowania wobec osób ze szczególnymi potrzebami.

Skip to content