II Klinika Pediatrii – Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej dysponuje 15 łóżkami.

 

W oddziale zatrudnionych jest 5 lekarzy, łącznie z kierownikiem oddziału (na pełnym etacie – 4 lekarzy, 1 lekarz- 3/5 etatu w tym 2 lekarzy, którzy nabyli uprawnienia emerytalne).

 • 3 lekarzy ze specjalizacją z hematologii i onkologii dziecięcej
 • 2 lekarzy ze specjalizacją z hematologii

Oprócz pracy w oddziale – trzech lekarzy przyjmuje pacjentów w Poradni Onkologii i Hematologii Dziecięcej – w ramach tego samego etatu.

W oddziale i poradni zatrudnionych jest – 15 pielęgniarek

ze specjalizacjami w zakresie onkologii, pediatrii i opieki długoterminowej, 1 psycholog kliniczny na umowę zlecenie, 1 sekretarka medyczna.

 

Jesteśmy jedynym w województwie świętokrzyskim ośrodkiem prowadzącym leczenie w ramach onkologii i hematologii dziecięcej.

 

Dostępność i zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych – pełna. Dzieci przyjmowane na oddział bezterminowo.

W poradni średni czas oczekiwania na 1- szą wizytę to około 1-1,5 miesiąca, ze skierowaniami z dopiskiem „pilne” w trybie natychmiastowym.

 

W oddziale są prowadzone terapeutyczne programy lekowe:

 • Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B
 • Leczenie nadmiaru żelaza w organizmie (Exjade)

 

Oddział jako jedyny w województwie obejmuje kompleksowym leczeniem:

 • ostre białaczki, złośliwe chłoniaki, chorobę Hodgkina, guzy nerek, guzy germinalne, guzy tkanek miękkich.
 • prowadzi leczenie powikłań po chemioterapii prowadzonej w innych ośrodkach onkologicznych u dzieci z Województwa Świętokrzyskiego
 • w Oddziale leczone są dzieci z chorobami hematologicznymi (niedokrwistości, skazy krwotoczne itp.)
 • diagnozowane przypadki powiększonych węzłów chłonnych
 • na bieżąco udzielane są konsultacje z zakresu onkologii i hematologii z całego Województwa.

 

Oddział stale współpracuje z Ośrodkami Klinicznymi w kraju w ramach Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków oraz Guzów Litych.

Oddział jest członkiem Polskiej Pediatrycznej Grupy do spraw leczenia Białaczek i Chłoniaków. Leczenie onkologiczne prowadzone jest wg obowiązujących standardów Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

W związku z tym jesteśmy zobligowani do prowadzenia dokumentacji prowadzonego leczenia (systematyczne wypełnianie i wysyłanie ankiet do Ośrodków Akademickich koordynujących programy).

Szpital – czyli Ośrodek- Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej- w ramach realizacji „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy
Krwotoczne na lata 2019-2023” prowadzi całodobowy dyżur konsultacyjny dla innych podmiotów leczniczych – dotyczy dzieci

Kontakt telefoniczny- 41 3456325 wew.32 lub 35)

URL: https://www.gov.pl/web/zdrowie/narodowy-program-leczenia-chorych-na-hemofilie-i-pokrewne-skazy-krwotoczne-na-lata-2019-2023

 

 

W roku 2014r w oddziale było 1139 hospitalizacji.

W poradni udzielono 3606 konsultacji w tym 615 pierwszorazowych.

Poradnia jest czynna 4 dni w tygodniu.

 

W 2015 roku za 10 miesięcy – na dzień 29.10.2015r – zrealizowaliśmy w ramach hospitalizacji 97,68% kontraktu,

Pakiet Onkologiczny za 10 miesięcy – 101,53% kontraktu

Poradni -104,9% kontraktu.

 

Czworo lekarzy z Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej pełni dyżury w Oddziale macierzystym i III Oddziale Pediatrycznym (pawilon G). W godzinach 07:00 – 14:35 pełnimy funkcję lekarzy Izby Przyjęć – przy Oddziale funkcjonuje Punkt Przyjęć pacjentów do Oddziału.

 

Przy oddziale Hematologii i Onkologii działa Poradnia Immunologiczna dla Dzieci.

Profil działalności:

 • – diagnostyka Pacjentów z podejrzeniem pierwotnych niedoborów odporności
 • – konsultacje dotyczące szczepień obowiązkowych i zalecanych (dr Paulina Steckiewicz)

Telefon do Rejestracji Poradni Immunologicznej: 41 345-63-25 wew.57

 

Troje lekarzy ze specjalizacją z onkologii i hematologii dziecięcej – Grażyna Karolczyk, Anna Wawrzeńczyk, Agnieszka Urbanek – Dądela – są jedynymi specjalistami ww dziedzinie w naszym województwie.

Kontakt:

Centrala pawilonu G:

41 335 87 18  41 335 87 95  41 345 85 53 41 345 63 25;

fax 41 345 61 87

Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej:

Gabinet lekarski: 35, 41 347 05 60
Dyżurka Pielęgniarek: 32