logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Od 1 października, w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego udzielana będzie nocna i świąteczna pomoc medyczna. Pacjenci, w jej ramach, przyjmowani mają być w budynku Przychodni Przyszpitalnej, do której wejście i dojazd jest od ulicy Artwińskiego ( nie ma potrzeby wchodzenia na teren kompleksu szpitalnego).

Gabinety nocnej i świątecznej opieki w WSzZ, pracować mają w dni powszednie, jedynie w godzinach od 18 do 8 rano, a także całodobowo w: soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne (numer telefonu: 41 20-20-240). Podkreślamy, że z pomocy w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej mogą korzystać jedynie osoby w stanach nagłego zachorowania, czy nagłego pogorszenia stanu zdrowia, do którego dochodzi w nocy, bądź w święta. W dni powszednie, w ciągu dnia, chorzy powinni – tak jak dotychczas – zgłaszać się do przychodni POZ.

W odróżnieniu od Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, gdzie powinny trafiać jedynie przypadki ciężkie, zagrożenia życia, w ramach nocnej i świątecznej opieki, lekarze udzielają pomocy w nagłych, ale lżejszych stanach.

W Kielcach, nocna i świąteczna pomoc medyczna, od 1 października, udzielana będzie także przy ulicy: Robotniczej 1, Leonarda 10 i Prostej 30.

 

 

 

Skip to content