logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Dr n. o zdr. Justyna Pogorzelska i Dr n. med. i n.o zdr. Paweł Szymanik – fizjoterapeuci Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zostali specjalistami w dziedzinie fizjoterapia.

Justyna Pogorzelska pracuje w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii natomiast Paweł Szymanik w Świętokrzyskim Centrum Neurologii.

Specjalizacja w dziedzinie fizjoterapii trwa 4 lata. Program specjalizacji obejmuje liczne szkolenia, modułu i staże i kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Obecnie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym łącznie z Justyną i Pawłem jest 5 specjalistów fizjoterapii.

Fizjoterapeuci po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii uzyskują kwalifikacje, umożliwiające kierowanie, nadzorowanie, oraz prowadzenie diagnostyki funkcjonalnej oraz planowanie i prowadzenie procesu fizjoterapii.

Justynie i Pawłowi serdecznie gratulujemy.

Skip to content