logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Co roku w dniu 18 listopada obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach.

Głównym celem EDWA jest zwrócenie uwagi i poprzez prowadzone działania podniesienie świadomości społeczeństwa, polityków oraz specjalistów medycznych na temat zjawiska narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka.

Zachęcamy wszystkich Państwa do zapoznania się z materiałami przygotowanymi dla poszczególnych grup zawodowych. Informacje dostępne pod adresem https://antybiotyki.edu.pl/edwa/info-materialy-graficzne.php

Skip to content