logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Tegoroczny Dzień Otwarty Funduszy Strukturalnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach poświęcony był projektowi pn. „Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

W zlokalizowanej przy ulicy Kościuszki klinice, odbyła się prezentacja sprzętu kupionego przy współudziale środków unijnych. Projekt objął roboty budowlane (malowanie ścian, sufitów, stolarki drzwiowej oraz drobne prace budowlane) jak i zakup aparatury medycznej, w tym m.in.: aparatu do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej, elektrycznej szyny do ćwiczeń biernych stawów kończyny górnej, aparatu do laseroterapii z sondą prysznicową, lampy do leczenia światłem spolaryzowanym, urządzeń do krioterapii ciekłym azotem, wanny do masażu wirowego stóp i podudzi oraz kolejnej do masażu kończyn górnych.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Działanie 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, Oś 7 „Sprawne usługi publiczne”) jest realizowany od wiosny 2022 roku i potrwa do końca sierpnia br. Jego całkowita wartość to ponad 850 tys. zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowi 74,93%. Środki na wkład własny pochodzą z budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

Skip to content