logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Po raz czwarty, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach wziął udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich. 20 maja, w placówce odbyła się akcja bezpłatnych badań, które wykonywano za pomocą sprzętu zakupionego w ramach projektów współfinansowanych przez UE.

USG u pacjentów dorosłych wykonywali lekarze: Agnieszka Snopek i Paweł Rdzanek. Dzieci badał radiolog Piotr Cierniak. W ramach akcji, porad udzielali również kardiolodzy z I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii: Piotr Karolak i Paweł Kośmider.

Edyta Warchałowska – kierownik Działu Funduszy Strukturalnych WSzZ przypomina, że w poprzedniej perspektywie finansowej, w szpitalu zrealizowano 10 projektów z udziałem pieniędzy unijnych. Była to m.in.: budowa oraz wyposażenie pawilonu pediatrycznego oraz klinik: neurochirurgii i kardiochirurgii. Dzięki wsparciu unijnemu zrealizowano zarówno projekty infrastrukturalne, jak i badawcze. – W obecnej perspektywie 2014-2020, szpital również stara się o przyznanie funduszy europejskich na realizację różnych zadać m.in:  na budowę oraz wyposażenie pierwszego w regionie Centrum Urazowego dla pacjentów dorosłych, na co mamy otrzymać pieniądze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szpital złożył również wniosek aplikacyjny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w zakresie termomodernizacji ośmiu obiektów szpitalnych – opowiada Edyta Warchałowska.

 

Skip to content