logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Adres:
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
Podległe służby – telefony:
Sekretariat, tel. (41) 36-71-226
Fundusze Unijne, tel. (41) 36-71-426

Główny Specjalista w Dziale Technicznym, tel. (41) 36-71-389
Sekcja Remontowo-Budowlana, tel. (41) 36-71-437
Sekcja Naprawy Sprzętu Medycznego, tel. (41) 36-71-527, (41) 36-71-528
Sekcja Techniczna Ośrodka Dializ, tel. (41) 36-71-567
Warsztat Elektryczny, tel. (41) 36-71-250
Warsztat Hydrauliczny, tel. (41) 36-71-550
Administracja i Obsługa Gospodarcza, tel. (41) 36-71-414
Magazyny, tel. tel. (41) 36-71-449, tel. (41) 36-71-561
Utylizacja odpadów, tel. (41) 36-71-231

Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych: inż. Andrzej Domański
Kierownik Sekcji Remontowo-Budowlanej: Krzysztof Skiba

 

Dla prawidłowego funkcjonowania Szpitala wyspecjalizowane służby i komórki organizacyjne Działu Technicznego zapewniają na bieżąco i dbają o:
Eksploatację, użytkowanie i obsługę obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zgodnie z przepisami prawa budowlanego i innych przewidzianych prawem, wiedzą i sztuką budowlaną, a w szczególności:

– urządzeń energetycznych /rozdzielnie, stacje trafo/
– instalacji elektrycznych
– instalacji gazów medycznych i próżni
– sieci i instalacji sanitarnych oraz urządzeń wodnych i centralnego ogrzewania
– sprzętu techniczno-gospodarczego
– kotłowni i urządzeń kotłowych i instalacji z tym związanych
– zbiorników wody
– kanalizacji deszczowej, sanitarnej, gazowej
– przyłączy
– oczyszczalni ścieków
– urządzeń ciśnieniowych
– urządzeń dźwigowych
– wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
– infrastruktury budynkowej
– infrastruktury drogowej i parkingowej, lądowiska dla helikopterów
– szaty roślinnej ( drzewa, krzewy, kwiaty itp.)

2. Terminowe dostawy leków, materiałów mających wpływ na pobyt pacjenta w szpitalu i funkcjonowanie całego szpitala.
3. Modernizację w miarę możliwości obiektów szpitala i tzw. infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej.
4. Zapewnienie gotowości do pracy wyposażenia technicznego i medycznego szpitala, tak aby nie zdarzyły się postoje, a w przypadku awarii podejmowane są natychmiastowe działania naprawy.
5. Przystosowywanie i przekształcanie pomieszczenie do innych funkcji, niezbędnych dla szpitala lub nowo powoływanych komórek organizacyjnych.
6. Dokonywanie przy udziale powołanych do tego celu instytucji /Straż, Ochrona Środowiska, Inspekcja Pracy, Sanepid itp./, specjalistyczne przeglądy i oceny budynków, budowli i instalacji infrastruktury technicznej, a następnie realizację wydanych decyzji i postanowień.
7. Prowadzenie ewidencji odpadów medycznych, komunalnych i innych występujących w szpitalu i ich utylizacji zgodnie z przepisami.
8. Organizowanie transportu dla potrzeb szpitala i jego komórek organizacyjnych.
9. Nadzór usług pralniczych, dozorowych i ochrony mienia, prac porządkowych w szpitalu i jego obiektów, terenów zielonych, placów i dróg komunalnych, ewakuacyjnych, lądowiska itp., wykonywanie innych czynności wynikających z bieżących potrzeb.

Skip to content