logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Dział Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych mieści się w budynku głównym na parterze.
Pracownicy działu posiadają wiedzę i kompetencje udzielania wszelkich informacji, wydawania dokumentacji uprawnionym z mocy przepisów jednostkom oraz osobom fizycznym.

 

Adres:
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
Telefony:
Kierownik (41) 36-71-345
Statystyka (41) 36-71-537
Ruch Chorych 1 (41) 36-71-366
Ruch Chorych 2 (41) 36-71-348
Ruch Chorych 3 (41) 36-71-267

 

Kierownik: Barbara Iwan

 

Zakres obowiązków:
– zbieranie, opracowywanie, przekazywanie analiz i danych o działalności poradni, przychodni i oddziałów do wszystkich jednostek, którym Szpital ma obowiązek przekazywać w/w dane oraz na potrzeby wewnętrzne Szpitala
– prowadzenie korespondencji dotyczącej przekazywania dokumentacji medycznej, zaświadczeń itp., ze wszystkimi uprawnionymi z mocy ustaawy jednostakami na terenie Polski
– przygotowywanie, prowadzenie, komplementowanie, archiwizowanie dokumentacji medycznej ze wszystkich komórek organizacyjnych jednostki
– prowadzenie zapisów pacjentów oraz wypisów w Księdze Głównej i w systemie elektronicznym do celów rozliczeń z NFZ
– wypożyczanie historii chorób na potrzeby oddziałów Szpitala jak również dla celów kontroli/ wewnętrznej i zewnętrznej uprawnionych organów/
– wydawanie pacjentom kopii dokumentacji medycznej i zaświadczeń z Archiwum
– obsługa rodzin w przypadku zgonu pacjenta.

Skip to content