Zespół Radców Prawnych

Zespół Radców Prawnych WSZZ Kielce powołany jest do realizacji prawnych aspektów działalności WSZZ Kielce, obejmującej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej jako podmiot leczniczy działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Adres:
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
Telefon:
tel. (41) 36-71-330

Koordynator: dr n. pr. r.pr. Kamila Kocańda
Radca prawny: Patrycja Skonieczna
Radca prawny: Jolanta Wróblewska-Więcek
Radca prawny: Bożena Czech
Radca prawny: Andrzej Mącznik

W ramach działu realizowane są zadania z zakresu: opiniowania lub przygotowywania umów w rodzaju zamówień publicznych, prowadzenie spraw sądowych szpitala, obsługę stosunku pracy, obsługę prawną kontraktu z NFZ a także umów z podwykonawcami świadczeń zdrowotnych jak również innych umów oraz kontroli zarządczej.