logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Zespół Radców Prawnych WSZZ Kielce powołany jest do realizacji prawnych aspektów działalności WSZZ Kielce, obejmującej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej jako podmiot leczniczy działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

 

Adres:
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
Telefon:
tel. (41) 36-71-330

 

Koordynator: dr n. pr. r.pr. Kamila Kocańda
Radca prawny: Patrycja Aleksandrowicz
Radca prawny: Jolanta Wróblewska-Więcek
Radca prawny: Agnieszka Zwierzchowska-Łucka
Radca prawny: Bożena Czech
Radca prawny: Andrzej Mącznik
Radca prawny: Urszula Śreniawska-Lewicka

 

W ramach działu realizowane są zadania z zakresu: opiniowania lub przygotowywania umów w rodzaju zamówień publicznych, prowadzenie spraw sądowych szpitala, obsługę stosunku pracy, obsługę prawną kontraktu z NFZ a także umów z podwykonawcami świadczeń zdrowotnych jak również innych umów oraz kontroli zarządczej.

Skip to content