logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Adres:
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. (41) 367-14-14

 

Kierownik:      mgr MBA Izabela Łapka

e-mail: izabela.lapka@wszzkielce.pl

 

Pracownicy:

 • Specjalista: mgr Monika Staszewska

e-mail: monika.staszewska@wszzkielce.pl

 • Inspektor: inż. Magdalena Pacholczyk

e-mail: magdalena.pacholczyk@wszzkielce.pl

 • Inspektor: mgr Sylwia Jędrocha

e-mail: sylwia.jedrocha@wszzkielce.pl

 • Referent: mgr Joanna Stolarska

e-mail: joanna.stolarska@wszzkielce.pl

  • Referent: Lucyna Gasińska

e-mail: lucyna.gasinska@wszzkielce.pl

  • Referent: Beata Dębowska

e-mail: beata.debowska@wszzkielce.pl

 • Starszy magazynier: Andrzej Górecki
 • Starszy magazynier: Dariusz Sabat

 

 

Do zadań Działu należy m. in.:

 • – administrowanie obiektami szpitala;
 • – planowanie, nadzór oraz współpraca z jednostkami medycznymi w zakresie kształcenia medycznego;
 • – prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzanych przez jednostki zewnętrzne;
 • – przyjmowanie, rejestrowanie i kierowanie obiegiem dokumentów przychodzących i wychodzących;
 • – przeprowadzanie kasacji i likwidacji składników majątkowych Szpitala;
 • – bezpośredni merytoryczny nadzór nad umowami zawartymi z firmami zewnętrznymi;
 • – zapewnienie prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi oraz merytoryczny nadzór nad prawidłową gospodarką odpadami;
 • – prowadzenie rejestru zawieranych umów;
 • – sprawdzanie i podpisywanie faktur/rachunków w zakresie zgodności z zawartymi umowami;
 • – kompleksowa obsługa posiedzeń Rady Społecznej;
 • – nadzorowanie usług pralniczych;
 • – prowadzenie ewidencji wyposażenia biurowego w pomieszczeniach ogólnodostępnych i ciągach komunikacyjnych;
 • – prowadzenie rejestru używanych w Szpitalu pieczątek, zamawianie oraz likwidacja (kasacja) nieaktualnych lub zniszczonych pieczątek;
 • – przygotowywanie dokumentacji do postępowań przetargowych na usługi i dostawy merytorycznie związane z działalnością Szpitala;
 • – zlecanie przesyłek pocztowych i towarowych;
 • – nadzór nad firmą sprzątającą w Szpitalu i Przychodniach;
 • – współpraca z pracownikami oddziałów i komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego;
 • – zgłaszanie szkód materialnych zaistniałych na terenie Szpitala.

 

 

 

 

 

Skip to content