logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Dział Marketingu został powołany do sprzedaży i zakupu świadczeń zdrowotnych oraz obsługi kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministerstwem Zdrowia. Zajmuje się również obsługą pacjentów nieuprawnionych do otrzymania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz pacjentów podlegających powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w jednym z krajów Unii Europejskiej/ EFTA lub posiadających ubezpieczenie komercyjne. Dział Marketingu znajduje się na I piętrze budynku głównego WSzZ Kielce.

Adres:
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
Telefony:
Kierownik tel. (41) 36-71-215
Dział Marketingu tel. (41) 36-71-415

Kierownik: Anna Sułek
Straszy specjalista: Ewa Chudzicka
Starszy specjalista: Krzysztof Wszędybył
Referent: Beata Snopek
Referent: Paula Borysławska

 

Zadania Działu Marketingu:
– przygotowywanie materiałów i ofert umożliwiających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
– prowadzenie ewidencji świadczeń zdrowotnych udzielonych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia
– zbieranie i opracowywanie danych niezbędnych do sporządzania i przekazywania sprawozdawczości oraz rachunków do Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia
– weryfikacja świadczeń zakwestionowanych przez NFZ
– monitorowanie sytuacji ubezpieczeniowej cudzoziemców oraz pacjentów mających status osób nieubezpieczonych
– opracowywanie raportów, zestawień i analiz statystyczno-marketingowych
– przygotowywanie konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
– przygotowanie i monitorowanie danych niezbędnych do tworzenia cenników badań diagnostycznych wykonywanych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach
– zbieranie i uzupełnianie w systemie SZOI danych dotyczących zasobów personalnych i sprzętowych
– aktualizowanie harmonogramów personelu medycznego w systemie SZOI
– prowadzenie rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych
– obsługa systemu numerowania recept lekarskich
– składanie zamówień na recepty lekarskie
– wdrażanie zmian wynikających z aktualnych przepisów i aktów prawnych
– udział w tworzeniu nowych usług i wprowadzenie ich na rynek usług zdrowotnych

Skip to content