Dział Informatyki

Siedziba działu znajduje się w budynku głównym na parterze oraz w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii na I piętrze.

 

Adres:
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
Telefony:
tel. (41) 36-71-246
tel. (41) 36-71-307

 

Kierownik: Jacek Janicki

 

W Dziale Informatyki pracuje 9 osób. Wszyscy pracownicy mają wykształcenie wyższe.

 

Do obowiązków pracowników działu należą:
– wdrażanie i obsługa systemu informatycznego
– prace związane z eksploatacją i rozbudową sieci komputerowej
– pomoc oraz szkolenia personelu Szpitala odnośnie oprogramowania
– obsługa i usuwanie usterek technicznych w istniejącym sprzęcie szpitalnym
– wykonanie i zarządzanie stroną internetową
– tworzenie raportów na podstawie programów komputerowych działających w szpitalu
– udzielanie porad dotyczących przetargów na sprzęt komputerowy i oprogramowanie szpitalne w zakresie zamówień publicznych
– archiwizacja badań.