logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Siedziba Działu Informatyki znajduje się w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii na I piętrze.

 

Adres:
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

Telefony:
41 3671246
41 3671307
e-mail:
informatyka@wszzkielce.pl

 

Kierownik: mgr inż. Jacek Janicki
W Dziale Informatyki pracuje 10 osób.

 

Dział Informatyki zajmuje się:
– wdrażaniem i obsługą systemów informatycznych oraz ich administrowaniem,
– eksploatacją i rozbudową sieci komputerowej,
– pomocą oraz szkoleniami personelu Szpitala w zakresie obsługi oprogramowania stosowanego w Szpitalu,
– obsługą i usuwaniem usterek sprzętu komputerowego,
– wykonaniem i zarządzaniem stroną internetową,
– tworzeniem raportów na podstawie danych gromadzonych w systemach informatycznych działających w szpitalu,
– udziałem w pracach związanych z zakupami sprzętu komputerowego i systemów informatycznych,
– analizą i optymalizacją rozwiązań informatycznych stosowanych w Szpitalu.

Skip to content