logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

 

Adres:
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. (41) 367-14-26

 

Pracownicy:

 

Do obowiązków pracowników działu należą:

  • – monitorowanie ogłoszeń o naborach wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszy Unii Europejskiej, PFRON, Ministerstwa Zdrowia POLKARD i innych;
  • – realizowanie projektów współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej;
  • – przygotowywanie wniosków o realizację projektów współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej pod względem formalnym oraz prowadzenie dokumentacji poprzedzającej rozpoczęcie realizacji projektu;
  • – rozliczanie finansowe realizowanych projektów;
  • – koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i przekazywaniem właściwym instytucjom odpowiedzialnym za wdrażanie programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dokumentacji sprawozdawczej dotyczącej trwałości projektów;
  • – korespondencja i merytoryczna współpraca z właściwymi instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
  • – współpraca z pracownikami oddziałów i komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

[dt_sc_clear]

Skip to content