logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

1 września mijają dwa lata od przeprowadzki Szpitala Dziecięcego z ulicy Langiewicza, do nowego pawilonu wybudowanego w kompleksie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Formalne połączenie placówek nastąpiło dwa miesiące później: 30 października 2015 roku.

1 września 2015 roku z obiektów przy ulicy Langiewicza, na ulicę Grunwaldzką, przewieziono karetkami około 50 pacjentów. Było to historyczne wydarzenie, o ogromnym znaczeniu dla dwóch szpitali, mieszkańców Kielc i regionu oraz skomplikowana operacja logistyczna, w którą zaangażowane było bardzo wiele osób. Przewożenie pacjentów trwało około pięciu godzin. Personel praktycznie od razu rozpoczął pracę w nowym miejscu. Uruchomiono Izbę Przyjęć. Dwie godziny po zakończeniu przeprowadzki, chirurdzy dziecięcy wykonali pierwszą operację na nowym Bloku Operacyjnym, który wyposażony jest m.in. w wartą pół miliona złotych, nowoczesną platformę do wykonywania operacji laparoskopowych w technice 3D.

Od 1 września 2015 roku, do 31 lipca 2017, w nowej siedzibie pediatrii, chirurdzy i ortopedzi  wykonali ponad 5100 operacji. Chirurgicznych zabiegów przeprowadzono w tym czasie ponad 3500, a ortopedycznych ponad 1600. Chirurdzy dziecięcy z Kielc współpracują stale z najbardziej uznanymi autorytetami w kraju m.in.: profesorami Dariuszem Patkowskim – kierownikiem Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego numer 1 we Wrocławiu i profesorem Piotrem Czauderną – kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Łącznie, od 1 września 2015 do końca lipca 2017, w nowym pawilonie było ponad 30 750 hospitalizacji.

Fuzja szpitali była żmudnym i wymagającym procesem w wielu aspektach działalności. Ze Szpitala Dziecięcego do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przeszła większość pracowników, w tym m.in.: prawie 70 lekarzy i około 250 pielęgniarek – łącznie prawie 540 osób.

Współpraca z częścią szpitala, gdzie leczone są osoby dorosłe jest coraz wyraźniejsza i rozwija się dynamicznie. W listopadzie 2016 roku otwarto, po modernizacji, Pracownię Rezonansu Magnetycznego. Dostosowana wcześniej jedynie do potrzeb pacjentów dorosłych, od tej daty służy także dzieciom, które przed badaniem są wprowadzane w stan tak zwanej sedacji. Inwestycja możliwa była dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego WŚ. Tak jak i dostosowanie jednej z sal w pawilonie pediatrycznym do hospitalizacji pobudzonych nastolatków, znajdujących się pod wpływem: alkoholu, narkotyków, leków bądź dopalaczy. W Klinice Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii otworzono w tym roku pracownię do laseroterapii, dzięki której usprawniono wykonywanie tych zabiegów, na które w skali kraju jest ogromne zapotrzebowanie.

Dzięki obecności chirurgii dziecięcej w bezpośrednim sąsiedztwie ginekologii i położnictwa oraz neonatologii, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach operowanych jest coraz więcej noworodków w pierwszych dobach życia. Współpraca specjalistów tych dziedzin przynosi bardzo korzystne dla malutkich pacjentów efekty i pozwala wierzyć, że w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach powstanie w przyszłości Centrum Perinatologii. Ale to nie jedyne plany dotyczące rozwoju części pediatrycznej WSzZ…

Dzięki zaangażowaniu personelu, integracji załogi, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach jest placówką wyróżniającą się pod wieloma względami, na tle nie tylko regionu, ale i całego kraju.

Budowę nowej siedziby Szpitala Dziecięcego sfinansował Samorząd Województwa. Inwestycja kosztowała 32 miliony złotych, a wyposażenie obiektu ponad 20 milionów. Przy zakupie sprzętu, wykorzystano środki Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ.
Wyposażenie oddziałów pediatrycznych jest w 95 procentach nowe.

Skip to content