logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Około 550 pacjentów przeszło przez Szpitalny Oddział Ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach od Wigilii do poranka 27 grudnia. Około 170 osób z tej liczby wymagało hospitalizacji, pozostałych – prawie 380 chorych było ambulatoryjnych i po udzieleniu pomocy mogli opuścić szpital.

Na SOR WSzZ, w okresie świątecznym, przebywało ponad 50 pacjentów w stanie upojenia alkoholowego.

Na oddział zgłaszało się wielu pacjentów: z bólami brzucha, gorączkami, infekcjami. Były to osoby, które nie wymagały wizyty w szpitalu i mogły szukać pomocy w innym miejscu. Kilkunastu chorych wymagało konsultacji laryngologa, po zadławieniu ością….

 

Skip to content