logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Bardzo dużo dzieci hospitalizowanych jest w oddziałach pediatrycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Lekarze przyznają, że od kilku tygodni obserwują wzmożony wzrost liczby infekcji, zwłaszcza górnych i dolnych dróg oddechowych. Wiele zachorowań wywołuje wirus RSV.

 

Dr n. med. Zdzisław Domagała, kierownik I Kliniki Pediatrii w WSzZ mówi, że jest on szczególnie niebezpieczny dla najmniejszych dzieci, gdyż może doprowadzić m.in. do zapalenia oskrzelików i płuc. Dlatego Pododdział Niemowląt i Dzieci Młodszych w ŚCP jest od dłuższego czasu pełen pacjentów. O tym, czy dziecko kwalifikuje się do hospitalizacji powinien zdecydować lekarz pierwszego kontaktu.

W przypadku starszych dzieci i dorosłych objawy infekcji wywołanej przez RSV są mniej dolegliwe, bo to najczęściej katar czy kaszel. Z reguły starsze dzieci z przedszkola czy szkoły przynoszą do domu wirusa.

Doktor Grażyna Pazera kierująca Kliniką Neonatologii w WSzZ podkreśla, że wirus jest bardzo groźny dla dzieci urodzonych przedwcześnie. Może powodować ciężkie zaburzenia oddychania, nawet zagrażające życiu takie jak: zapalenie płuc, oskrzeli. Neonatolog przypomina, że w szpitalu realizowany jest program profilaktyki zakażeń RSV, w ramach którego wcześniakom są podawane przeciwciała monoklonalne – przeciwko temu wirusowi. – Do bezpłatnego udziału w programie kwalifikują się dzieci urodzone przed 33 tygodniem ciąży, z wadami serca i  z ciąż wielopłodowych – informuje Grażyna Pazera. – Immunizacja jednego dziecka, czyli pięć dawek, które są podawane w miesięcznych odstępach, to jest koszt około 25. tysięcy złotych, ale leczenie zakażenia z niewydolnością to są koszty rzędu kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset tysięcy złotych, także profilaktyka jest zawsze lepsza – dodaje.

Realizacja programu rozpoczyna się u dziecka urodzonego przedwcześnie, jeżeli wcześniak jest w stanie stabilnym, już w klinice- później kolejne dawki są podawane w Poradni Neonatologicznej.

 

 

Skip to content