logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Referencyjny Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności, który działa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, w ramach finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce” zostanie wyposażony w nowy, specjalistyczny sprzęt medyczny. Prawie 945 tysięcy złotych na ten cel pochodzić będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który jest w gestii resortu zdrowia. Andrzej  Domański, dyrektor WSzZ podpisał umowę w tej sprawie w Warszawie.

Dzięki dotacji, na potrzeby ośrodka, szpital będzie mógł zakupić: laparoskop, histeroskop oraz aparat USG 3D – informuje Edyta Warchałowska, kierownik Działu Funduszy Strukturalnych w WSzZ. Laparoskopia i histeroskopia są obecnie jednymi z najpopularniejszych, nowoczesnych technik diagnostyczno-zabiegowych wykorzystywanych między innymi w diagnostyce i leczeniu niepłodności, a ich zaletą jest mniejsza inwazyjność niż zabiegów wykonywanych metodami klasycznymi. Dzięki tym nowoczesnym technikom endoskopowym, możliwe jest wykonywanie znacznej części zabiegów w warunkach ambulatoryjnych lub chirurgii „jednego dnia”.  Nowy aparat USG 3 D, dzięki systemowi ultradźwiękowemu, pozwoli z kolei na nowoczesną diagnostykę pacjentek diagnozowanych w trakcie leczenia niepłodności oraz w ciąży, jeżeli leczeni zakończy się sukcesem.

Ośrodek Leczenia Niepłodności w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach został  otwarty 26 lutego 2018 roku. Pary, które korzystają z jego pomocy uczestniczą w ministerialnym „Programie kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce”, którego celem jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności. Programem są objęte zarówno małżeństwa, jak i osoby pozostające w związkach partnerskich, borykające się z problemem niepłodności, która dotyczy obecnie ok. 20 proc. populacji i została uznana za chorobę społeczną. 

Od początku działalności, z pomocy ośrodka w WSzZ skorzystało prawie 300 par, a  17 kobiet zaszło w ciąże. – Mamy jedną z największych w Polsce liczbę konsultowanych pacjentek uczestniczących w programie. Uzyskane ciąże  pokazują z kolei, że program był potrzebny, a dodatkowe, przyznane środki pozwolą na jeszcze większy rozwój programu – mówi dr hab. n. med. prof. UJK Wojciech Rokita, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii WSzZ.

Utworzenie ośrodka było możliwe dzięki dotacji Ministerstwa Zdrowia oraz środkom finansowym przekazanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Powstanie i rozwój jednostki to efekt wieloletniej, ciężkiej pracy wielu pracowników szpitala, w tym dyrektora naczelnego Andrzeja Domańskiego. Placówka, którą kieruje jest jednym z największych podmiotów szpitalnych w kraju. W WSzZ działa wiele klinik i oddziałów referencyjnych w skali regionu. Także Ośrodek Leczenia Niepłodności  jest jedynym tego typu w Świętokrzyskiem.

Źródło fot. Ministerstwo Zdrowia

Skip to content