logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W ramach IX edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, 7 października, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej odbędą się nieodpłatne badania USG tarczycy, jamy brzusznej lub doppler tętnic szyjnych dla dorosłych, którzy dokonali wcześniejszej rezerwacji miejsc. Lista chętnych zakończona.

Tegoroczne Dni Otwarte Funduszy Europejskich organizowane są przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w dniach 7-9 października.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach zgłosił realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 projekt nr  RPSW.07.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

Skip to content