logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Sprzęt do szkolenia personelu medycznego i rodziców małych pacjentów otrzymała od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Firma podarowała klinice: zestaw 3 fantomów (3 kategorie wiekowe), defibrylator szkoleniowy oraz akcesoria uzupełniające – wszystko o łącznej wartości 3 tysięcy złotych.

Doktor Małgorzata Szerla – kierownik KAiITD tłumaczy, że sprzęt będzie wykorzystywany do szkolenia personelu kliniki, który ustawicznie doskonali swe umiejętności.
Fantomy, defibrylator będą również wykorzystywane do kształcenia z udzielania pierwszej pomocy (masaż i wentylacja), rodziców tych dzieci, które kwalifikowane są do przewlekłej wentylacji domowej.

Sprzęt, który otrzymała Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej ŚCP WSzZ został podarowany przez Wartę, w ramach projektu „Szkolenie Mistrza”.

 

 

 

Skip to content