logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Jedyna w województwie Poradnia Immunologiczna dla dzieci działa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Dotychczas, by skorzystać z pomocy takiego ośrodka, rodzice musieli wyjeżdżać z dziećmi poza region, najczęściej do Krakowa bądź Warszawy.

 

Doktor Paulina Steckiewicz pediatra i immunolog kliniczny wyjaśnia, że w poradni konsultowani i diagnozowani są mali pacjenci z niedoborami odporności – zarówno  pierwotnymi, jak i wtórnymi, z częstymi infekcjami z górnych dróg oddechowych,  przewlekającymi się infekcjami, a także z szeroko pojętymi zaburzeniami rozwoju. Poradnia Immunologiczna jest również miejscem gdzie mogą zgłaszać się rodzice z dziećmi, które mają nie do końca wyjaśnione zmiany skórne, częste infekcje ze strony układu pokarmowego, bez zdiagnozowanego podłoża gastrologicznego.

Lekarze POZ do poradni mogą kierować ponad to dzieci, które wymagają indywidualnego podejścia jeśli chodzi o kalendarz szczepień, bo np.  występują u nich przeciwwskazania albo odczyny po podaniu preparatów.

– Dużo dzieci, zwłaszcza w okresie jesiennym i wczesnowiosennym choruje. Rodzice często mają wątpliwości czy jest to niedobór odporności czy typowe chorowanie wieku przedszkolnego. Po to jest m.in.: ta poradnia, aby te dzieci, które mają rzeczywiste niedobory odporności odróżnić od tych, które chorują po prostu typowo, dla swojego wieku – mówi Paulina Steckiewicz.

Lekarka dodaje, że istnieją grupy objawów, które dla lekarza POZ, mogą być swego rodzaju „czerwonymi flagami” i sygnałem, że pacjent powinien być skierowany do Poradni Immunologicznej.

– Dziecko w wieku przedszkolnym ma prawo chorować od 6 do nawet 20 razy w ciągu roku – choć to trudno zaakceptować. Natomiast jeśli występują takie schorzenia jak np: przynajmniej dwa zapalenia płuc w ciągu roku, dwa poważne zapalenia zatok,  częste zapalenia uszu, czy jeśli infekcje się bardzo trudno leczą, trwają powyżej miesiąca, nie wystarcza jeden antybiotyk i potrzebny jest następny, kiedy występuje brak przyrostu masy ciała czy też zahamowanie prawidłowego rozwoju dziecka , lub pojawiają się przewlekłe zmiany skórne – ropnie, nawracające afty i pleśniawki, to taki pacjent wymaga pogłębionej diagnostyki w naszej poradni – podkreśla dr Steckiewicz. Bezwzględnym wskazaniem, by przyprowadzić dziecko do immunologa jest również wystąpienie u niego tak ciężkich chorób jak: zapalenia kości, opon rdzeniowo-mózgowych, czy posocznica.

Niedobory odporności u dzieci są najczęściej pierwotne. Mogą przebiegać bezobjawowo bądź skąpoobjawowo, nie powodują ubytków na zdrowiu, ale mogą predysponować do wystąpienia w przyszłości innych schorzeń. Ciężkie niedobory odporności zdarzają się rzadko i mają najczęściej podłoże genetyczne.

 

Poradnia Immunologiczna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego działa w Pawilonie G, przy Oddziale Onkologii Dziecięcej (Artwińskiego 3a). Pracuje w poniedziałki, wtorki i piątki.

Rejestracja prowadzona jest telefonicznie pod numerem tel: 41 345 63 25. Konieczne jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.

Skip to content