logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Nie maleje liczba zachorowań na grypę wśród pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Chorują zwłaszcza dzieci hospitalizowane na oddziałach pediatrycznych.

Przypominamy o podstawowych zasadach, do których powinny stosować się osoby przebywające w szpitalu.

W Świętokrzyskim Centrum Pediatrii Szpitala Zespolonego cały czas obowiązuje ZAKAZ ODWIEDZIN! Przy dziecku może przebywać wyłącznie jeden, zdrowy opiekun. Do szpitala nie powinny W OGÓLE wchodzić osoby: przeziębione, z katarem, grypą, biegunką, wymiotami czy innymi problemami żołądkowo-jelitowymi, a także z otwartymi ranami.

Do szpitala nie powinny przychodzić osoby, które miały kontakt z kimś, kto miał infekcję!

Przed kontaktem z hospitalizowanym chorym należy umyć ręce. Tak, jak i w momencie opuszczania oddziału, jeśli brało się udział w opiece nad pacjentem.

Jeśli pacjent został umieszczony w izolatce, zgodę na odwiedziny, powinien wyrazić personel medyczny, do którego zaleceń należy się dokładnie stosować.

Opiekunowie powinni przebywać przy dziecku i nie chodzić po oddziale.

Nie należy siadać na łóżku pacjenta, tylko na przeznaczonym do tego krześle.

Do szpitala nie powinny być w ogóle zabierane dzieci, które nie wymagają pomocy lekarskiej.

 

Skip to content