logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach cały czas czeka na rozstrzygnięcia w sprawie utworzenia na bazie oddziałów placówki, pierwszego w regionie Centrum Urazowego. Sprawa jest niezwykle istotna z punktu widzenia całego województwa świętokrzyskiego, które nie posiada takiego ośrodka. W podobnej sytuacji jest jedynie województwo pomorskie.  Szefostwo Szpitala Zespolonego jest również gotowe, by na bazie oddziałów pediatrycznych, stworzyć Centrum Urazowe dla dzieci. Minister Zdrowia wydał w styczniu br. rozporządzenie w tej sprawie.

Zdaniem uznanych autorytetów w dziedzinie medycyny ratunkowej, utworzenie Centrum Urazowego dla osób dorosłych w Kielcach, pozwoli na zmniejszenie śmiertelności z powodu urazów oraz liczby powikłań w wyniku wielonarządowych obrażeń ciała. Pacjenci w stanach ciężkich, w jednym miejscu, będą mieli zapewnioną szybką i kompleksową diagnostykę, a później leczenie. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach spełnia większość wymogów związanych z utworzeniem Centrum Urazowego – konieczna jest jednak jeszcze rozbudowa i doposażenie placówki.

Szpital na kieleckim Czarnowie jest ośrodkiem referencyjnym dla województwa świętokrzyskiego i wielospecjalistycznym, dynamicznie rozwijającym się podmiotem leczniczym, w strukturach którego działa kilkadziesiąt oddziałów, w tym wiele zabiegowych, takich jak: neurochirurgia, kardiochirurgia, chirurgia ogólna, naczyniowa, ortopedia itd.  W placówce realizowane są świadczenia z zakresu kardiologii interwencyjnej i hemodynamiki. WSzZ dysponuje nowoczesnym Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i całodobowym lądowiskiem dla helikopterów.

Utworzenie w placówce Centrum Urazowego pozwoli na dalszy rozwój lecznicy, podniesienie kompetencji kadry medycznej, a także będzie mieć korzystny wpływ na współpracę z Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Stworzenie Centrum Urazowego może być również istotne z punktu widzenia finansów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, ponieważ świadczenia realizowane w ramach CU są bardzo dobrze wyceniane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W świetle obowiązującego zarządzenia prezesa NFZ, w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, placówka za pacjentów, którzy w trakcie jednego pobytu leczeni są na różnych oddziałach, ma płacone tylko za najdroższą procedurę. Strata jaką Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ponosi rocznie z tego tytułu wynosi średnio około 9 milionów złotych!

Niezwykle istotne dla Kielc i całego województwa świętokrzyskiego jest również utworzenie w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Centrum Urazowego dla dzieci. 25 stycznia bieżącego roku Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie będą musiały spełniać takie ośrodki. Ich powołanie jest konieczne, ponieważ specyfika leczenia dzieci z ciężkimi, mnogimi obrażeniami ciała jest inna niż pacjentów dorosłych, a śmiertelność, liczba przypadków kalectwa i powikłań są bardzo wysokie. Potwierdzają to dane przytoczone w uzasadnieniu rozporządzenia, gdzie czytamy, „że najczęstszymi przyczynami zgonów dzieci i młodzieży, są urazy i zatrucia, którym częściej ulegają chłopcy – ponad 57 % przyczyn zgonów dla tej grupy wieku. Około 50% wszystkich urazów u dzieci spowodowane jest wypadkami komunikacyjnymi.” Z danych policji, wynika, że w 2014 roku na terenie województwa świętokrzyskiego, w 357 wypadkach komunikacyjnych, rannych zostało 353 dzieci, a 20 w wyniku poniesionych obrażeń zmarło. Te liczby pokazują jak istotne dla regionu i ratowania życia ludzkiego jest stworzenie dziecięcego Centrum Urazowego w Kielcach.
Świętokrzyskim Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Placówka jest gotowa – zarówno pod względem kadrowym, lokalowym, jak i sprzętowym, by w jej strukturach stworzyć ośrodek.

IMG_0123

Klinika Chirurgii Dziecięcej Szpitala Zespolonego w Kielcach jest wyposażona w nowoczesną i konkurencyjną w skali kraju aparaturę i co najważniejsze, jej zespół, wykonuje pełne spektrum zabiegów z zakresu chirurgii urazowej. W oddziale prowadzone jest również leczenie zachowawcze urazów. W ŚCP działa Oddział Urazowo-Ortopedyczny dla dzieci. Natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie pawilonu pediatrycznego, funkcjonują, niezwykle istotne z punktu widzenia CU – zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, jedyne w regionie Kliniki: Neurochirurgii i Kardiochirurgii, a także Klinika Chirurgii Naczyniowej, Otorynolaryngologii czy Okulistyki. Chirurgia dziecięca stale współpracuje z chirurgiem szczękowym. W „miasteczku zdrowia” Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach działa całodobowe lądowisko dla helikopterów z którego korzysta również część pediatryczna szpitala.
To wszystko pokazuje, że Świętokrzyskie Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach jest idealną lokalizacją dla stworzenia dziecięcego Centrum Urazowego.
Pozytywnie o personelu i warunkach panujących w nowo wybudowanym Szpitalu Dziecięcym wypowiadało się wiele osób odwiedzających placówkę, w tym konsultanci krajowi i uznane autorytety w dziedzinie pediatrii i chirurgii dziecięcej.

Skip to content