Covid-19

15 listopada 2021

Przypominamy, że w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym cały czas jest możliwość wykonania testu w kierunku Covid-19. Punkt poboru wymazów zlokalizowany jest przy ul. Artwińskiego 1 w Przychodni Sportowej (parter, gabinet nr 7). Punkt czynny jest 7 dni w tygodniu: Poniedziałek – piątek 15.00 – 17.00 Sobota- niedziela 8.00 – 10.00 W święta punkt pracuje w godzinach 8.00 – 10.00. Pacjenci zgłaszający się na wymaz powinni posiadać skierowanie wygenerowane w systemie. Na badanie można zapisać się pod numerem telefonu 501 536 501, który czynny jest w godzinach 8.00 – 11.00 (poniedziałek – piątek). Zgłaszając się na wymaz należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Minimum 2 godziny przed badaniem:

  • nie spożywaj posiłków
  • nie pij
  • nie żuj gumy
  • nie płucz jamy ustnej i nosa
  • nie myj zębów
  • nie przyjmuj leków
  • nie pal papierosów.

  W punkcie istnieje również możliwość realizacji wymazu w kierunku covid-19 prywatnie. Jezei pacjent nie posiada skierowania jest to usługa odpłatna. Wymazy odpłatne są realizowane w Zakładzie Mikrobiologii – Pracownia Biologii Molekularnej, w Przychodni Sportowej przy ul. Artwińskiego 1. W celu uzgodnienia terminu pobrania prywatnego należy kontaktować się pod numerem telefo...

Opublikowano w aktualnosci, covid-19 przez Rzecznik Prasowy
27 marca 2021
Świętokrzyski Szpital Tymczasowy rozpoczął pracę 27 marca, w Targach Kielce. Szpitalem patronackim dla tej placówki jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.
Szpital Tymczasowy przeznaczony jest do leczenia pacjentów z COVID-19, bez innych, ciężkich chorób współistniejących.
Pacjenci do szpitala trafiają po wstępnej kwalifikacji medycznej, przywożeni przez pogotowie bądź kierowani z innych placówek medycznych, izb przyjęć, Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Nie ma przyjęć osób, które zgłoszą się indywidualnie!
Pierwszy pacjent trafił do Szpitala Tymczasowego, w sobotę, tuż przed godziną 9. Była to kobieta przekazana z SOR WSzZ na kieleckim Czarnowie.
Zachęcamy personel medyczny, by dołączył do kadry Szpitala Tymczasowego w Kielcach‼
Cały czas poszukiwani są lekarze, wszelkich specjalizacji
...
Opublikowano w aktualnosci, covid-19 przez Rzecznik Prasowy
16 marca 2021

Warto poznać zalecenia konsultantów krajowych w kilku dziedzinach medycy, w sprawie postępowania z osobami chorującymi na COVID-19, które przebywają w domu.

Wykaz zaleceń dostępny jest na: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dotyczace-postepowania-u-osob-z-choroba-covid-19-leczonych-w-domu?fbclid=IwAR0ON0FBvcrrvwXdqKVlbLV3boaWTuvo-xLWv4gPYoZrxoOx8sn2FeY9rCU  

...

Opublikowano w aktualnosci, covid-19 przez Rzecznik Prasowy
10 marca 2021

W szpitalach w regionie wzrasta liczba chorych na COVID -19. Wojewódzki Szpital Zespolony wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do osób, które chorowały z powodu koronawirusa i wyzdrowiały, o oddawanie osocza. Zawiera ono przeciwciała, które mogą pomóc w leczeniu ciężkiego przebiegu COVID-19. Osocze mogą oddać osoby, które posiadają przeciwciała anty SARS- CoV- 2, w tym także te które zakażenie przeszły bezobjawowo. Dawcą mogą zostać osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 lat. Więcej informacjo na ten temat znaleźć można na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.    

...
Opublikowano w aktualnosci, covid-19 przez Rzecznik Prasowy
25 lutego 2021
Liczba chorych z COVID-19 wzrasta. Widać to wyraźnie w regionie świętokrzyskim. O aktualnej sytuacji epidemiologicznej opowiada dr hab. n. med., profesor UJK Dorota Zarębska-Michaluk, zastępca kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Profesor Dorota Zarębska- Michaluk jest m.in.: członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.
Czy jest zauważalny wzrost liczby pacjentów z COVID-19? Czy możemy mówić już o trzeciej fali pandemii?
Od ponad tygodnia obserwowany jest wzrost liczby osób zakażonych. Widzimy to w ogólnopolskich statystykach, jak też na izbach przyjęć i SOR-ach. Rośnie liczba chorych hospiOpublikowano w aktualnosci, covid-19 przez Rzecznik Prasowy
3 lutego 2021
Osobom, które chcą sprawdzić jak ich organizm zareagował na szczepionkę przeciw COVID – 19, a także pacjentom, którzy po kontakcie z wirusem, chcą sprawdzić poziom przeciwciał dedykowany jest test Anti- SARS-CoV-2-S, wykonywany w Laboratorium Diagnostycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
Agnieszka Pawlik, kierująca laboratorium, przypomina, że jest to test immunologiczny, do ilościowego oznaczania i wykrywania przeciwciał, przeciwko białku S, wirusa SARS-COV-2. – Wykonując badanie po około 2-3 tygodniach po szczepieniu, możemy uzyskać informację o stopniu uzyskanej odporności na COVID 19 – wyjaśnia Agnieszka Pawlik i dodaje, że dzięki temu, można monitorować odpowiedz immunologiczną naszego organizmu.
Materiałem do badań jest krew pobrana do standardowej probówki ,,na skrzep”, w celu uzyskania surowicy.
Testy zalecane są również osobom, które chcą sprawdzić poziom przeciwciał po kontakcie z wirusem, czy po przebytej chorobie.
...
Opublikowano w aktualnosci, covid-19 przez Rzecznik Prasowy
11 stycznia 2021

Wojewódzki Szpital Zespolony rozpoczął szczepienia przeciwko COVID-19 osób zakwalifikowanych do grupy 0 z podmiotów zewnętrznych, które złożyły deklarację woli szczepienia w naszej placówce.

Szczepienia będą odbywać się w Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej, zarówno w godzinach przedpołudniowych jak i popołudniowych.

Koordynator ds. szczepień będzie kontaktował się z przedstawicielami podmiotów zewnętrznych, aby ustalić termin szczepień dla poszczególnych jednostek. Szczepienie będzie poprzedzone kwalifikacją lekarską. Każda osoba przed kwalifikacją jest zobowiązana do wypełnienia

Opublikowano w aktualnosci, covid-19 przez Rzecznik Prasowy
18 grudnia 2020

Koordynatorem do spraw Szczepień przeciw COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym została Katarzyna Arent – kierownik Przychodni Przyszpitalnej. tel. 41 36 71 429 (8.00-14.00) Adres email: szczepienia.covid@wszzkielce.pl

...
Opublikowano w aktualnosci, covid-19 przez Rzecznik Prasowy
16 grudnia 2020

Wojewódzki  Szpital Zespolony w Kielcach  informuje, że został wyznaczony przez MZ jako punkt szczepień personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Jednostki medyczne zainteresowane wykonaniem szczepień przeciwko COVID19 proszone są o uzupełnianie tabeli, w programie EXCEL, wg załączonego wzoru.  Konieczne będzie również przekazanie skanów zgód na przetwarzanie danych osobowych osób zgłoszonych przez dany Podmiot wg załączonego wzoru. Jako Szpital Węzłowy jesteśmy zobowiązani przekazać powyższe informacje do MZ 18.12.2020 roku. Zgłoszenia prosimy wysyłać pod adres marketing@wszzkielce.pl ( temat wiadomości „Covid – podmioty zewnętrzne” ) Dokumenty do pobrania:

  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  2. Lista – zgłoszenie do szczepienia COVID-19
...
Opublikowano w aktualnosci, covid-19 przez Rzecznik Prasowy
8 sierpnia 2020

Każde laboratorium realizujące testy w kierunku COVID -19 jest zobowiązane raportować te działania w centralnym systemie informatycznym. Odrębnie wpisywane są dane m. in.: dotyczące liczby wykonanych testów, oraz liczby przebadanych osób. W kolumnie „liczba wykonanych testów od pacjentów łącznie” podawano liczbę wykonanych testów do dnia raportowania, powiększoną o liczbę testów wykonanych w danym dniu (narastająco). W innych kolumnach, np. „liczba osób przebadanych w ciągu ostatnich 24 godzin” podawano dane dzienne (liczba osób przebadanych w czasie doby). W naszym laboratorium obecnie realizowane jest ok. 120 badań na dobę. Oczekiwanie na wynik nie trwa dłużej niż 8 godzin! Mamy nadzieję, że do końca roku nasze możliwości będą wynosić ok. 200 badań na dobę. Dane raportowane w systemie informatycznym zgodne są z innymi raportowanymi danymi. Jest nam niezmiernie przykro, że staliśmy się powodem zamieszania.

...
Opublikowano w aktualnosci, covid-19 przez Rzecznik Prasowy