Covid-19

11 stycznia 2021

Wojewódzki Szpital Zespolony rozpoczął szczepienia przeciwko COVID-19 osób zakwalifikowanych do grupy 0 z podmiotów zewnętrznych, które złożyły deklarację woli szczepienia w naszej placówce.

Szczepienia będą odbywać się w Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej, zarówno w godzinach przedpołudniowych jak i popołudniowych.

Koordynator ds. szczepień będzie kontaktował się z przedstawicielami podmiotów zewnętrznych, aby ustalić termin szczepień dla poszczególnych jednostek. Szczepienie będzie poprzedzone kwalifikacją lekarską. Każda osoba przed kwalifikacją jest zobowiązana do wypełnienia

Opublikowano w aktualnosci, covid-19 przez Rzecznik Prasowy
18 grudnia 2020

Koordynatorem do spraw Szczepień przeciw COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym została Katarzyna Arent – kierownik Przychodni Przyszpitalnej. tel. 41 36 71 429 (8.00-14.00) Adres email: szczepienia.covid@wszzkielce.pl

...
Opublikowano w aktualnosci, covid-19 przez Rzecznik Prasowy
16 grudnia 2020

Wojewódzki  Szpital Zespolony w Kielcach  informuje, że został wyznaczony przez MZ jako punkt szczepień personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Jednostki medyczne zainteresowane wykonaniem szczepień przeciwko COVID19 proszone są o uzupełnianie tabeli, w programie EXCEL, wg załączonego wzoru.  Konieczne będzie również przekazanie skanów zgód na przetwarzanie danych osobowych osób zgłoszonych przez dany Podmiot wg załączonego wzoru. Jako Szpital Węzłowy jesteśmy zobowiązani przekazać powyższe informacje do MZ 18.12.2020 roku. Zgłoszenia prosimy wysyłać pod adres marketing@wszzkielce.pl ( temat wiadomości „Covid – podmioty zewnętrzne” ) Dokumenty do pobrania:

  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  2. Lista – zgłoszenie do szczepienia COVID-19
...
Opublikowano w aktualnosci, covid-19 przez Rzecznik Prasowy
8 sierpnia 2020

Każde laboratorium realizujące testy w kierunku COVID -19 jest zobowiązane raportować te działania w centralnym systemie informatycznym. Odrębnie wpisywane są dane m. in.: dotyczące liczby wykonanych testów, oraz liczby przebadanych osób. W kolumnie „liczba wykonanych testów od pacjentów łącznie” podawano liczbę wykonanych testów do dnia raportowania, powiększoną o liczbę testów wykonanych w danym dniu (narastająco). W innych kolumnach, np. „liczba osób przebadanych w ciągu ostatnich 24 godzin” podawano dane dzienne (liczba osób przebadanych w czasie doby). W naszym laboratorium obecnie realizowane jest ok. 120 badań na dobę. Oczekiwanie na wynik nie trwa dłużej niż 8 godzin! Mamy nadzieję, że do końca roku nasze możliwości będą wynosić ok. 200 badań na dobę. Dane raportowane w systemie informatycznym zgodne są z innymi raportowanymi danymi. Jest nam niezmiernie przykro, że staliśmy się powodem zamieszania.

...
Opublikowano w aktualnosci, covid-19 przez Rzecznik Prasowy
23 czerwca 2020
 

Zespół Kliniki Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach rozpoczął stosowanie u części pacjentów z rozpoznanym COVID-19, nowy lek przeciwwirusowy – Remdesiwir.  Do tej pory w Polsce, tym lekarstwem dysponowały tylko cztery ośrodki (Wrocław, Kraków, Warszawa i Łódź). Od tego tygodnia, lek został udostępniony przez Ministerstwo Zdrowia kolejnym oddziałom, w tym również Klinice Chorób Zakaźnych WSzZ w Kielcach. Dr n. med. Dorota Zarębska-Michaluk – zastępca kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych WSzZ tłumaczy, że w maju Remdesiwir został zaakceptowany do stosowania w COVID -19 przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA), następnie uzyskał czasowe dopuszczenie w Europie, a w Polsce, dodatkowo, na jego stosowanie wyraziło zgodę Ministerstwo Zdrowia. – Lek blokuje polimerazę RNA i jest aktywny wobec takich wirusów jak Ebola, Lassa, Nipah, RSV, a także wobec koronawirusów. Stosowany jest w formie dożylnej,  łącznie przez 10 dni, aczkolwiek w NEJM pojawiła się praca zgodnie z którą wystarczające jest stosowanie leku przez 5 dni – tłumaczy doktor Dorota Zarębska–Michaluk. Jak podkreśla, lek jest rekomendowany u pacjentów z objaw...
Opublikowano w covid-19 przez Rzecznik Prasowy
23 czerwca 2020

W ramach projektu „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”, pracownicy medyczni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, mają możliwość skorzystania z konsultacji psychologicznych. To kolejny specjalista, u którego personel, może szukać pomocy w związku z pandemią i aktualną, trudną sytuacją epidemiologiczną. Mgr Katarzyna Białek – psycholog dostępna dla pracowników szpitala, pod wewnętrznym numerem telefonu 3888. Pracownicy mogą również skorzystać z konsultacji bezpośrednich, w  gabinecie, w Klinice Położnictwa i Ginekologii, I piętro, pokój obok sekretariatu Kliniki Neonatologii. Psycholog jest do dyspozycji personelu szpitala, od poniedziałku do piątku w godzinach 11-14.35. Projekt „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Poddziałanie: RPSW. 09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

...
Opublikowano w covid-19 przez Rzecznik Prasowy
5 maja 2020

...
Opublikowano w covid-19 przez Dział Informatyki
27 kwietnia 2020

Informujemy, że personel Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego ma, w obecnej sytuacji epidemiologicznej, możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego. Pomoc terapeutyczno-psychologiczna udzielana będzie przez pracowników Ośrodka Terapii Uzależnień WSzZ. Wsparcie można uzyskać dzwoniąc pod numer 41 36-71-208, od poniedziałku do czwartku, w godz. 8 – 18.00, w piątek od 8.00 do 14.00. Konsultacje będą prowadzić psycholodzy i psychoterapeuci. Pracownicy szpitala mogą także uzyskać poradę lekarza psychiatry Agnieszki Prokop nr tel. 41 36 71 553 – poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, od 8.00-13.00, środa 13.00-17.00. Interwencyjnie pracownicy ośrodka będą dostępni również podczas weekendów: lek Agnieszka Prokop w godzinach 16.00 do 18.00, tel. 509 054 849 mgr Joanna Wróblewska w godz. 16.00 do 18.00, tel. 883 568 715 mgr Anna Szczepańska w godz. 11.00 do 16.00, tel. 724 542 750   Pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego mogą również skorzystać z pomocy: Anny Pyszniak – psychologa, psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Numer telefonu 602 112 180 Anna Pyszniak dyżurować będzie w poniedziałki , ...

Opublikowano w covid-19 przez Rzecznik Prasowy
16 kwietnia 2020

Minimalny zestaw środków ochrony indywidualnej dla osoby pobierającej wymaz, opiekującej się zakażonym   Zalecany minimalny zestaw środków ochrony indywidualnej chroni przed zakażeniem przez kontakt bezpośredni, drogą kropelkową i transmisją w powietrzu. Skład zestawu opisano w tabeli 1 i pokazano na rysunku 1.   Tabela 1. Minimalny zestaw środków ochrony indywidualnej wymagany w trakcie opieki nad pacjentami z podejrzewanym lub potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

Ochrona Środek ochrony indywidualnej
Ochrona dróg oddechowych *Maska oddechowa FFP2 lub FFP3 (wersja z zaworem lub bez zaworu)
Ochrona oczu Okulary ochronne (lub przyłbica twarzy)
Ochrona ciała   Wodoodporny fartuch z długim rękawem
Ochrona rąk Rękawiczki
*W przypadku braku masek oddechowych FFP2 lub FFP3 zaleca się stosowanie masek chirurgicznych lub zabiegowych. Gdy ten rodzaj zabezpieczania jest stosowany, ryzyko związane z jego stosowaniem powinno być oceniane i...
Opublikowano w covid-19 przez Dział Informatyki