logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Badania laboratoryjne potwierdziły grypę u 2-letniej dziewczynki, pacjentki Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach.

Dziewczynka jest hospitalizowana w części Pulmonologiczno-Alergologicznego. Jej stan ogólny jest dobry, choć gorączkuje. Badania potwierdziły u dziecka grypę typu A.

Natomiast w Klinice Chorób Zakaźnych Szpitala Zespolonego nie stwierdzono jeszcze w tym sezonie epidemiologicznym żadnego przypadku tej choroby – choć testy wykonano u kilku pacjentów, którzy trafili na oddział z gorączką i dolegliwościami ze strony układu oddechowego. Wszystkie badania wypadły ujemnie.

Lekarze apelują o przestrzeganie zasad higieny: częste mycie rąk, zakrywanie w czasie kaszlu i kichania, nosa i ust, chusteczką jednorazową bądź ramieniem. W sezonie epidemiologicznym warto unikać masowych zgromadzeń. Objawów choroby, co podkreśla Państwowa Inspekcja Sanitarna, nie wolno lekceważyć. W przypadku wystąpienia: gorączki, bólów głowy, gardła, mięśniowo-stawowych, kaszlu, należy pozostać w domu i, jeśli dolegliwości się nasilą, skontaktować się z lekarzem.

Skip to content