logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W szpitalach w regionie wzrasta liczba chorych na COVID -19. Wojewódzki Szpital Zespolony wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do osób, które chorowały z powodu koronawirusa i wyzdrowiały, o oddawanie osocza. Zawiera ono przeciwciała, które mogą pomóc w leczeniu ciężkiego przebiegu COVID-19.

Osocze mogą oddać osoby, które posiadają przeciwciała anty SARS- CoV- 2, w tym także te które zakażenie przeszły bezobjawowo. Dawcą mogą zostać osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 lat.

Więcej informacjo na ten temat znaleźć można na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

 

 

Skip to content