logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Około 200 osób uczestniczy w  Kielcach w VI Sympozjum Postępy Chirurgii. Na konferencję przyjechali specjaliści z całej Polski, a także goście ze Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Organizatorami spotkania są: Klinika Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK oraz Świętokrzyski Oddział Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Profesor dr hab. n. med. Stanisław Głuszek – kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej WSzZ, prorektor do spraw medycznych kieleckiego uniwersytetu, a jednocześnie przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego Sympozjum, podkreśla, że w chirurgii rewolucyjny postęp widać z roku na rok, dlatego spotkania, w trakcie których są prezentowane zmiany, są niezwykle istotne dla lekarzy.

Prelekcje, w trakcie sympozjum w Kielcach, dotyczą postępów w: chirurgii bariatrycznej, kolorektalnej i endokrynologicznej oraz chirurgii raka żołądka i raka trzustki. Sesje adresowane są do lekarzy, ale i pielęgniarek oraz studentów. Wykłady, jak podkreślił profesor Stanisław Głuszek, prezentują uznani specjaliści z ośrodków w kraju i zagranicy.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest na https://konferencja.wlinoz.ujk.edu.pl/postepy-chirurgii/program

 

 

Profesor Stanisław Głuszek zwrócił uwagę, że tematyka konferencji jest zawsze dobierana zgodnie z aktualnymi potrzebami i rozwojem poszczególnych dziedzin medycyny. Przykładem może być chirurgia bariatryczna, na którą ze względu na wzrastająca liczbę otyłych pacjentów jest coraz większe zapotrzebowanie. W Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, każdego roku, operacje których celem jest chirurgiczne leczenie patologicznej otyłości przechodzi nawet 50-60 osób. Liczba tych zabiegów regularnie wzrasta.

 

Źródło fot: Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Skip to content