logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach rozpoczęło działalność pierwsze w regionie Centrum Urazowe dla osób dorosłych.

Pierwszym pacjentem był mężczyzna – ofiara wypadku komunikacyjnego, który został przetransportowany do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Aktywowano zespół urazowy, który zgodnie z procedurami, udzielił pacjentowi pomocy. Obecnie mężczyzna przebywa w jednej z klinik szpitala, ponieważ wymaga hospitalizacji

Uruchomienie Centrum Urazowego oznacza w praktyce jedynie zmiany organizacyjne w pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i innych klinik.
W ramach CU, mają otrzymywać pomoc wyłącznie pacjenci spełniający konkretne kryteria, czyli będą to osoby z najcięższymi obrażeniami, które definiują wytyczne Ministerstwa Zdrowia.

Dotychczas, tacy chorzy również otrzymywali pomoc w SOR WSzZ. Zmiany organizacyjne polegają na tym, że po uruchomieniu Centrum Urazowego, zespół SOR, po uzyskaniu informacji od pogotowia, że zostanie przywieziony pacjenci z ciężkimi obrażeniami, aktywuje zespół urazowy, w skład, którego wchodzi personel SOR i lekarze z różnych klinik zabiegowych, zależnie od doznanych obrażeń .

Przypominamy, że do Centrum Urazowego w Kielcach powinny trafiać wyłącznie osoby przywiezione przez LPR albo pogotowie, z najcięższymi obrażeniami. Jeśli będą tu kierowani wszyscy chorzy z urazami, nadmiernie wydłuży się czas oczekiwania na pomoc innych pacjentów.

Centrum Urazowe WSzZ to jedyne takie miejsce w województwie świętokrzyskim. Umiejscowienie jednostki w szpitalu na kieleckim Czarnowie wynikało z interdyscyplinarnego, referencyjnego charakteru placówki, która dysponuje profesjonalnym zapleczem kadrowym i sprzętowym. Szpital ściśle współpracuje z Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Skip to content