logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Budowa pierwszego w regionie Centrum Urazowego dla osób dorosłych jest już praktycznie zakończona. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu. Lekarze różnych specjalności opowiedzieli o zasadach działania nowej jednostki i pacjentach, którzy będą tu trafiać.

Dr Katarzyna Orłowska, kardiolog, internista przypomniała, że będzie to wydzielona częścią szpitala, gdzie mają być diagnozowani i leczeni pacjenci z najcięższymi urazami, a celem działalności nowej jednostki ma być zmniejszenie śmiertelności, bądź powikłań powstających w wyniku wypadków. Doktor Orłowska podkreśliła, że istotne jest, aby rozpoczęcie leczenia ratującego życie odbyło się w ciągu tak zwanej „złotej godziny” od zdarzenia. Pacjentami w Centrum Urazowym opiekują się zespoły w skład których wchodzą lekarze różnych specjalności. W CU obowiązuje system segregacji triage , który oznacza, że najszybciej udzielana jest pomoc osobom najbardziej jej potrzebującym.

O roli Kliniki Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w funkcjonowaniu Centrum mówił dr Rafał Wójcicki. Lekarz podał, że w 2018 ortopedzi z WSzZ leczyli ponad 60 pacjentów z urazami wielonarządowymi, a u kilkunastu osób wykonano niezwykle trudne zabiegi zespolenia miednicy.

Dr Sławomir Plewa, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w WSzZ zwrócił uwagę, że zdecydowana większość pacjentów z CU będzie kierowana na Intensywną Terapię. Lekarz podkreślił, że chorzy ci po ustabilizowaniu będą musieli wracać do szpitali powiatowych, tak aby były wolne miejsca dla kolejnych wymagających leczenia. Specjalista podkreślił, że do CU powinna być kierowana konkretna grupa pacjentów, spełniająca określone wymogi, a nie wszyscy chorzy z urazami, tak jak to bywa z SOR, który niejednokrotnie pełni wręcz  funkcję przychodni specjalistycznej.

Dr Łukasz Wypchło, kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej w WSzZ podkreślał, że rezonans i tomograf zakupione na potrzeby CU to urządzenia najnowszej generacji, dzięki którym dwukrotnie skróci się czas wykonywanych badań, a nawet przesył zdjęcia na komputer. Radiolog zauważył, że dotychczas aby w pełni zdiagnozować chorego konieczne było wożenie go po różnych piętrach szpitala, a w CU wszystkie badania będzie można wykonać w jednym miejscu.
– Czekaliśmy na to Centrum bardzo długo – podsumowywał wystąpienia Andrzej Domański – zastępca dyrektora do spraw eksploatacyjno-ekonomicznych, który podziękował wszystkim osobom i instytucjom wspierającym projekt i jego realizację.

 

 

O tym, że uruchomienie Centrum Urazowego dla dorosłych będzie nie lada wyzwaniem mówił Bartosz Stemplewski, pełniący obowiązki dyrektora naczelnego WSzZ, który zaapelował do władz o wsparcie, zwłaszcza w obszarze zapewnienia odpowiedniej liczby łóżek anestezjologicznych w regionie.

W konferencji uczestniczyła m.in. wojewoda Agata Wojtyszek oraz Marcin Liberadzki z Ministerstwa Zdrowia, który przypomniał, że projekt był dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna wartość zadania wyniosła ponad 12 milionów 870 tysięcy złotych, a z UE pochodziło 8,5 miliona złotych. Urząd Marszałkowski WŚ dotował inwestycję kwotą w wysokości prawie 3,5 miliona złotych. W niewielkim stopniu budowę szpital dofinansował ze środków własnych.

Dyrektor Bartosz Stemplewski wyraził nadzieję, że Centrum Urazowe dla osób dorosłych rozpocznie pracę w II kwartale br.

Aktualnie, inwestycja jest na etapie odbiorów. Są już zgody służb sanitarnych i straży pożarnej na eksploatacje nowego obiektu. W trakcie są procedury związane z uzyskaniem akceptacji Państwowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie pawilonu. Szpital czeka także na akceptację służb sanitarnych, która jest niezbędna aby mógł rozpocząć pracę nowy rezonans magnetyczny i tomograf. W CU działać będzie też pracownia endoskopowa.

 

 

W obiekcie prowadzone są aktualnie drobne prace montażowe związane m.in.: z instalacją mebli, rolet itp.

Na potrzeby CU przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ostatnich miesiącach wybudowany został nowy pawilon o łącznej powierzchni około 500 metrów kwadratowych, gdzie zlokalizowany jest m.in.: rezonans. Z kolei w obrębie SOR,  zmodernizowano na ten cel około 150 metrów kwadratowych pomieszczeń.

 

Skip to content