logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

We wrześniu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach ma zostać podpisana umowa na dofinansowanie projektu dotyczącego utworzenia Centrum Urazowego dla osób dorosłych.

 

Projekt zakłada dobudowanie do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego nowego budynku oraz modernizację części (ponad 110 metrów kwadratowych) wydzielonych pomieszczeń SOR na potrzeby CU. Nowy, liczący około 500 metrów kwadratowych obiekt, zostanie połączony z istniejącym obecnie pawilonem Oddziału Ratunkowego.

W ramach projektu, ma zostać zakupione nowe wyposażenie, w tym: rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, kardiomonitory, respirator i bronchoskop z torem wizyjnym. W ramach CU, działać ma pracownia endoskopii diagnostycznej i zabiegowej.

– Projekt realizowany będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IX  – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego –  przypomina Edyta Warchałowska, kierownik Działu Funduszy Strukturalnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Szacunkowa wartość zadania to prawie 12 milionów złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej ma być na poziomie 85-procent.

Centrum Urazowe dla osób dorosłych powinno powstać w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach do końca roku 2018.

Województwo świętokrzyskie, jako jeden z niewielu regionów w kraju nie posiada w ogóle Centrum Urazowego. Celem projektu jest wyrównanie różnic i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Ministerstwo Zdrowia zaakceptowało również fiszkę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach dotycząca utworzenia Centrum Urazowego dla dzieci. Projekt zakłada dobudowanie do pawilonu pediatrycznego nowego obiektu  i modernizację części pomieszczeń, w obecnie funkcjonującej, dziecięcej Izbie Przyjęć. Plany obejmują również: wykonania podjazdu z zadaszeniem dla karetek oraz połączenie łącznikiem, pediatrii z kardiochirurgią, co zapewni dostęp do budynku głównego szpitala.

Projekt zakłada też zakup m.in.: rezonansu magnetycznego i wyposażenia oraz stanowisk do wprowadzania dzieci w stan tzw. sedacji, wyposażenia dwóch stanowisk resuscytacji oraz dwóch miejsc wstępnej intensywnej terapii.

Szacowana wartość tego zadania to 9 milionów złotych. Zakładane jest, że projekt otrzyma dofinansowanie, w wysokości 85-procent wartości, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 .

Utworzenie CU i CUD w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wspiera bardzo wiele osób i instytucji w tym m.in: wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz, a także regionalne władze: wojewoda i marszałek województwa świętokrzyskiego.

 

 

Skip to content