logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Z bezpłatnych porad specjalistów z wielu dziedzin medycyny można było skorzystać w trakcie pikniku edukacyjnego, który z okazji 17. Światowego Dnia Serca odbył się w Parku Miejskim w Kielcach. Organizatorami wydarzenia był: Oddział Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Wojewódzki Szpital Zespolony.

W pikniku wzięli udział dyrektorzy: Wiesława Nowocień – zastępca dyrektora do spraw pielęgniarstwa, dr n. med. Krzysztof Bidas – zastępca dyrektora do spraw medycznych, Włodzimierz Wielgus – zastępca dyrektora do spraw organizacyjno-administracyjnych  oraz wielu lekarzy WSzZ, w tym kardiolodzy: profesor Marianna Janion – kierownik II Kliniki Kardiologii, dr n. med. Janusz Sielski – kierownik Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz lekarze z I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii: dr n med. Katarzyna Starzyk, dr Elżbieta Jaskulska – Niedziela, dr  Justyna Niedziela,  dr A. Magdalena Stępień – Wałek, dr n. med. Radosław Bartkowiak (przewodniczący Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego) oraz dr Maciej Młodnicki. II Klinikę Kardiologii reprezentowała, obok profesor Marianny Janion – dr Aneta Dudek.

Porad w trakcie imprezy udzielali także oraz wygłosili prelekcje: Wioletta Korzeluch – kardiolog dziecięcy, Edyta Brelak – neurolog, dr n. med. Zbigniew Starzyk – kardiochirurg.

 

 

Ciśnienie tętnicze, w trakcie pikniku mierzyli lekarze rezydenci: Agnieszka Major, Anna Stec i Michał Łabuz.

Pozostałe nieodpłatne badania: cholesterol, poziom glukozy wykonywał zespół pielęgniarek z Kliniki Chirurgii Naczyniowej WSzZ: Beata Puk – pielęgniarka koordynująca oddziału oraz Joanna Szotta, Maria Błońska-Staniec i Magdalena Świerszcz.

Skip to content