logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

– Bardzo chcemy wznowić porody rodzinne,  Szkołę Rodzenia, ale w tym momencie, ze względów epidemicznych, nie jest to jeszcze możliwe – tłumaczy dr n. med. Grzegorz Wydrzyński, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wszelkie procedury i ograniczenia, które obecnie obowiązują w klinice mają na celu tylko ochronę rodzących, ich dzieci, jak i personelu medycznego!

Dr Grzegorz Wydrzyński podkreśla, że w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, cały czas rodzi dużo pań – co zespół niezwykle cieszy. Dobowo, w klinice odbywa się od kilku do 10 porodów. Nie ma możliwości lokalowych, aby izolować każdą rodzącą. Personel, ze względu na bardzo bliski kontakt z pacjentkami, musi być maksymalnie zabezpieczony i ubrany w środki indywidualnej ochrony osobistej – co jest gwarantem bezpieczeństwa dla wszystkich.

Wejście na porodówkę osoby towarzyszącej, dodatkowo, w obecnej sytuacji epidemicznej, może być niepotrzebnym zagrożeniem – dla wszystkich, również dla samego ojca dziecka. Poród może trwać wiele godzin.

– Dla nas najważniejsze jest aby otoczyć wszystkich właściwą opieką – powtarza zespół.

Kierownictwo kliniki i dyrekcja szpitala, gdy tylko będzie taka możliwość, wznowi porody rodzinne.

W obecnej sytuacji, dla dobra wszystkich, personel medyczny prosi o wyrozumiałość. Lekarzom i położnym też jest bardzo trudno pracować w tak zmienionej rzeczywistości.

Przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, mimo pandemii, przechodzi cały czas bardzo wielu pacjentów z całego regionu, dlatego w placówce muszą być stosowane najwyższe środki ostrożności.

 

 

 

 

Skip to content