logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Pochylania, która ułatwi poruszanie się osobom niepełnosprawnym powstanie w kompleksie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Pieniądze na ten cel przyznał Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Dotacja pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Edyta Warchałowska – kierownik Działu Funduszy Strukturalnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach wyjaśnia, że pochylnia zostanie wykonana pomiędzy budynkiem głównym placówki, Świętokrzyskim Centrum Neurologii i pawilonem pediatrycznym. Celem inwestycji będzie zniwelowanie różnicy poziomów, którą pokonuje się obecnie schodami. Pochylnia niewątpliwie ułatwi poruszanie się osobom niepełnosprawnym, ale także np. matkom z wózkami. Wartość inwestycji, to ponad 59 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie wyniesie 27 tysięcy złotych.

Pochylnia powinna powstać do jesieni przyszłego roku.
 

 

Skip to content