W akcji brały udział: Wiesława Nowocień – zastępca dyrektora do spraw pielęgniarstwa i położnictwa, Beata Puk (pielęgniarka koordynująca Kliniki Chirurgii Naczyniowej), Grażyna Sarek (koordynująca Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej), Agata Nartowska (koordynująca Blok Operacyjny Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii), Joanna Gil (zastępca pielęgniarki koordynującej I Kliniki Pediatrii) oraz Karolina Fit i Martyna Gorzelak z Kliniki Chirurgii Naczyniowej WSzZ.