logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Kilkadziesięcioro dzieci z różnego typu urazami przyjmują dziennie – w poradni – ortopedzi dziecięcy.

Z uwagi na pojawiające się skargi pacjentów, informujemy, że długie okresy oczekiwania na wizytę, są wynikiem bardzo dużej liczby zgłaszających się do poradni dzieci. Są tu, jak informuje dr Piotr Zając, kierujący pediatrycznym oddziałem ortopedii, kierowani pacjenci z całego województwa. Odsyłane są dzieci z tak odległych miejscowości jak: Sandomierz, Kazimierza Wielka, Włoszczowa.

Dr Piotr Zając podkreśla, że lekarze w poradni nie są w stanie zaopatrywać tak dużej liczby chorych.

Obowiązkiem ortopedów dziecięcych, jak tłumaczy kierownik, jest w pierwszej kolejności, zapewnienie kontynuacji leczenia dzieciom, które były hospitalizowane w oddziałach Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii. Natomiast pacjenci, którzy mają udzieloną pomoc w ramach Izby Przyjęć, mogą zgłosić się do każdej poradni specjalistycznej, która ma zawartą z NFZ umowę na udzielanie świadczeń.

Patrycja Aleksandrowicz, radca prawny, pełnomocnik do spraw praw pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach przypomina, o braku zasady rejonizacji świadczeń zdrowotnych. Reguluje to z przepis art. 29 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Tym samym pacjent, a w przypadku osób małoletnich jego przedstawiciele ustawowi albo opiekunowie, mają prawo do wyboru podmiotu leczniczego, w tym poradni specjalistycznej. Lekarze apelują, by w przypadku dzieci z terenu województwa, wybierać, poradnie ortopedyczne bliżej miejsca zamieszkania, co pozwoli z pewnością na skrócenie długiej listy oczekiwań na przyjęcie.

Patrycja Aleksandrowicz przypomina również o tym, że na miejsce chorego w kolejce oczekujących ma wpływ podział pacjentów na przypadki pilne i stabilne.

Odległe terminy przyjęć, dla przypadków stabilnych, są wynikiem  bardzo dużej liczby zgłaszających się do Poradni Ortopedycznej dzieci. Na sytuację te, ani szpital, ani lekarze nie mają wpływu.

Skip to content