logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W regionie dramatycznie brakuje krwi grupy O, zarówno z ujemnym jak i dodatnim czynnikiem Rh. Pilnie potrzebna jest także krew grupy A. Apelujemy do wszystkich osób, które mogą podzielić się z chorymi tym cennym darem, o oddanie krwi!

 

Jak informują pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, 28 stycznia w całym regionie, krew oddało 80 dawców, tymczasem aby jej ilość była wystarczająca, by zabezpieczyć zapotrzebowanie szpitali, placówek służby zdrowia w województwie, powinno zgłosić się co najmniej 130-150 osób.

W imieniu pacjentów i personelu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, apelujemy do wszystkich zdrowych osób o oddawanie krwi. Jest ona niezbędna do ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Nie można jej niczym zastąpić. Nie bądźmy obojętni, gdyż krwi w każdej chwili możemy potrzebować my, albo ktoś z naszych bliskich!

 

 

MOŻESZ ZOSTAĆ KRWIODAWCĄ JEŚLI:

  • jesteś zdrowy
  • masz skończone 18 lat i posiadasz dowód osobisty lub paszport
  • masz odpowiednią wagę ciała (powyżej 50 kg)
  • nie chorowałeś na żółtaczkę, kiłę
  • nie chorujesz na choroby przewlekłe, wymagające przyjmowania leków na stałe
  • zapoznasz się z „Informacją o chorobach zakaźnych dla krwiodawców” i wypełnisz kwestionariusz dla krwiodawców
  • jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonywanego zabiegu operacyjnego, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała
  • nie jesteś na czczo

 

Skip to content